Altaar uit Vechten

Op dit altaar staat: ‘Aan Jupiter, de beste, de grootste, allerhoogste, overtreffendste, aan de onoverwinnelijke Zon, Apollo, de Maan, Diana, Fortuna, Mars, Victoria en Vrede geeft Quintus Antistius Adventus, keizerlijk stadhouder, dit (altaar)’. De op het altaar vermelde Quintus Antistius Adventus ziet als soldaat en hoge ambtenaar alle uithoeken van het Romeinse Rijk. Hij wordt rond 120 na Chr. geboren in Algerije. In 171-172 na Chr. richt hij als gouverneur van het gebied langs de Rijn dit altaar in Vechten op.

Details
Inventarisnummer: Pb 1
Afdeling: Nederland Romeinse tijd
Vindplaats: Nederland, Vechten
Materiaal: kalksteen
Afmetingen: 119x73,5x50cm
Periode: 171-172 na Chr.
Verwerving: legaat 1818