Hecate Triformis

Hecate is een onderwereldgodin die oorspronkelijk vereerd werd in het zuidoostelijke gedeelte van Klein-Azië. Ze kon zielen laten terugkeren naar de aarde, waar deze zich manifesteerden als kwelgeesten van de mens en nachtmerries, epilepsie of waanzin veroorzaakten. Als Hecate gunstig gestemd was, kon zij bescherming bieden tegen het kwaad. Beelden van Hecate werden daarom bij stadsmuren en huizen geplaatst. Hier is de godin drie keer te zien met ertussen een koremaat, die verwijst naar de vruchtbare bodem en naar de onderwereld. Het beeld is een Romeinse kopie naar een Grieks origineel van beeldhouwer Alcamenes (tweede helft 5e eeuw v.Chr.), die werkte in opdracht van de stad Athene en het beeld maakte om het op te stellen op de Acropolis.

Details
Inventarisnummer: Pb 136
Afdeling: Klassieke oudheid
Vindplaats: onbekend
Materiaal: marmer
Afmetingen: H. 75,5 cm, D. 24,5 cm
Periode: 50-350 na Chr.
Vindplaats: onbekend
Verwerving: legaat 1818 januari

https://hdl.handle.net/21.12126/49154