2014 | aankopen Egyptische collectie

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft twee oud-Egyptische faraobeeldjes gekocht, waaronder het oudste beeldje ter wereld met de naam van een farao erop. Het is een zittend figuur van farao Ninetjer, een van de eerste koningen van het oude Egypte (ca. 2785-2742 v.Chr.). Daarnaast kocht het museum een grafbeeldje van farao Taharka (690-664 v.Chr.), een van de ‘zwarte faraos’ uit de Soedan.

 

Farao Ninetjer faraobeeldjes

Farao Taharka faraobeeldjes

Belangrijke aanvulling voor collectie

De verwerving van de faraobeeldjes betekent een belangrijke aanvulling op de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. Die behoort tot de top tien van de wereld, maar telt slechts enkele beelden van koningen. Voor de aankopen is € 150.000 betaald. Het museum financierde de aankopen o.a. uit de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij en ontving voor het beeldje van Taharka een schenking van Vriendenvereniging RoMeO.

Geen albast, maar kwartsiet
Volgens de aankoopbeschrijving zou het beeldje van farao Ninetjer van albast zijn gemaakt, maar daarover ontstonden na aankoop al gauw twijfels. In 2017 is het beeldje daarom onderzocht door geoloog dr. Hanco Zwaan van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Het bleek dat het beeldje inderdaad uit een ander gesteente is gemaakt, namelijk kwartsiet. Het harde kwartsiet is moeilijk te bewerken, vooral met de bronzen en vuurstenen werktuigen waarover de Egyptenaren in die tijd beschikten. Bijzonder dus, dat ze toen al zo goed met dit harde gesteente konden omgaan.