Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Bijzonder gesteente

Voor eeuwig gevangen

Dit is een stuk steen, maar wie goed kijkt, ziet dat er allemaal stukjes bot en vuursteen uitsteken. Deze steensoort wordt breccie genoemd. Het is een sedimentair gesteente dat gedurende vele jaren in een grot-omgeving is afgezet en een soort cement heeft gevormd. De ingebedde stukken vuursteen en botmateriaal zijn het resultaat van bewoning door mensen en afkomstig van activiteiten als jagen, koken en het maken van werktuigen. Het stuk steen is zo als het ware een tijdscapsule van vele eeuwen van gebruik van een Franse grot in de tijd dat daar ook de prachtige grottekeningen en gravures gemaakt werden.

Cadeautje

Het stuk breccie werd samen met andere vondsten door het British Museum aan het Rijksmuseum van Oudheden geschonken. De vondsten komen waarschijnlijk van belangrijke opgravingen in de Franse grotten in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het schenken en ruilen van vondsten was een manier om de ontdekkingen onder de aandacht te brengen, voordat beeldmateriaal en tegenwoordig het internet die functie overnamen.

Details

Materiaal: steen, vuursteen, bot
Periode: ca. 15.000 jaar geleden
Vindplaats: Frankrijk, Dordogne

Relevante tijdelijke topstukken

Alle topstukken

Bezoek ons: