Snoer van glazen kralen

Kralen behoren tot vroegste glasvondsten. De oudste dateren uit de 21ste eeuw voor Christus. Productie van deze voorwerpen is onafgebroken geweest. Er bestond in alle tijden een levendige handel in kralen en ze zijn dan ook overal terecht gekomen.

Collectie: Rijksmuseum van Oudheden

Details

Materiaal: glas
Periode: 4de eeuw v.Chr. - 7de eeuw na Chr.
Vindplaats: divers

Relevante tijdelijke topstukken

Alle topstukken