Altaar van Magusanus Hercules

Nederland Romeinse tijd

Locale goden in Romeinse vorm - Local gods in Roman attire Altaar voor Magusanus Hercules - Altar for Magusanus Hercules Magusanus was de belangrijkste god van de inheemse stam der Bataven. Door de Romeinen werd hij gelijkgesteld met Hercules. Dit altaar is gewijd door Flavus, een belangrijke leider van de Bataven. Kalksteen; vindplaats Ruimel (NB); 1e eeuw na Chr. Dit wat beschadigde altaar is in de 17e eeuw gevonden. Het is gewijd aan de god Magusanus Hercules. De inscriptie luidt: ‘Aan Magusanus Hercules gewijd. Flavus, zoon van Vihirmas, hoogste magistraat van het bestuursdistrict der Bataven, heeft zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden.’ Magusanus was een inheemse god die door de Romeinen gelijkgesteld werd met de god Hercules vanwege de overeenkomstige eigenschappen van beide goden. Dit gelijkstellen wordt ‘interpretatio romana’ genoemd. Van deze god zijn nog meer altaren bekend en een tempel in Empel (N.Br.). De wijder van dit altaar, Flavus, was geen Romeins burger. Wel was hij de hoogste magistraat van het bestuursdistrict van de Bataven met als hoofdstad Nijmegen. Het altaar moet gedateerd worden vóór 69 na Chr., het jaar van de Bataafse opstand tegen de Romeinen.

Details

Afmetingen: H. 80 cm
Materiaal: steen ; kalksteen
Periode: romeins 1-69 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Noord-Brabant, Sint-Michielsgestel, Ruimel
Verwerving: aankoop 1857 oktober
Inventarisnummer: RTN

Relevante topstukken

Alle topstukken