Beeld van sfinx

Egypte en Nubië

Sfinxen waren wachters. Ze stonden met z'n tweeën langs de grote wegen die naar de tempels en paleizen leidden. Ze keken elkaar aan, maar hielden hun blik ook gericht op de voorbijgangers. De aanwezigheid van sfinxen bij de ingang van een tempel had te maken met hun rol als bewaker van de horizon. Kruising tussen mens en ram Deze sfinx heeft geen mensenhoofd, maar de kop van een ram. Het is de kop van de god Amon-Re. Deze god werd vereerd in de tempel waarover de sfinx waakte. De sfinx rust op een voetstuk waarop een hymne aan Amon-Re is geschreven.

Details

Afmetingen: 36 x 18,5 x 60 cm
Materiaal: kalksteen
Periode: Nieuwe Rijk 1550-1070 v.Chr.
Vindplaats: Egypte
Verwerving: aankoop 1827 september
Inventarisnummer: H.III.GGG 1

Relevante topstukken

Alle topstukken