Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Bijl

Nederland prehistorie

Deze fraaie bijl is vervaardigd uit een bot van een steppenwisent. Hij is opgevist uit de Noordzee. In het Mesolithicum (Midden-Steentijd) was de Noordzee gewoon land met grote meren en plassen. Dit gebied, waar grote zoogdieren leefden, was ideaal voor de mesolithische mens om te jagen. Dit exemplaar heeft een scherpe punt en een gat, waarmee een houten steel door heen gestoken kon worden.

Details

Afmetingen: 30,4 x 9 cm
Materiaal: organisch ; been
Periode: prehistorie 10000-5000 BC
Vindplaats: Nederland, Noordzee, Bruine Bank, Bruine Bank
Inventarisnummer: U 1968/11.4

Relevante topstukken

Alle topstukken

Bezoek ons: