Gem – satyr drinkt uit een kantharos, naar links

Gesneden stenen

Van dit object is geen beschrijving beschikbaar

Details

Afmetingen: 52 x 41 mm, D. 2 mm
Materiaal: sard; Kleur: bruin halfdoorzichtig met blauwe gloed; Vorm: ovaal; Bewerking: in modern gouden medaillon; Maakwijze: shallow body modelling of pantherskin; detailing with many short deep wheel grooves.
Periode: 1e helft 1e eeuw n.Chr. 1-50 n.Chr.
Vindplaats: onbekend
Verwerving: overdracht 2015 januari
Inventarisnummer: GS-01162

Relevante topstukken

Alle topstukken