Grafsteen van een echtpaar

Nederland Romeinse tijd

Grafsteen van een inheems echtpaar - Gravestone of a native couple De ronde hoed van de vrouw en het manteltje van de man behoren tot de inheemse klederdracht. De steen is vlakbij rijke grafkisten gevonden (zie de inhoud van de vitrine hiernaast). Mogelijk was het echtpaar (rijke villa-bewoners?) hierin bijgezet. Zandsteen; vindplaats bij Heerlen (L); 2e - 3e eeuw na Chr. Op het bovenste deel van deze grafsteen zijn een man en een vrouw afgebeeld. Het onderste gedeelte, waar de inscriptie in stond, is niet teruggevonden. De echtelieden dragen beiden inheemse kleding. De vrouw draagt een lange tunica met een gordel om haar middel en daarover een mantel. Op haar hoofd draagt ze een tulbandachtige muts, zoals die door de vrouwen in het Rijnland werd gedragen. Met haar rechterhand houdt ze een plooi van haar mantel vast en met haar linker een rond, onherkenbaar voorwerp. De man is gekleed in een tunica tot zijn knieën met een gordel om zijn middel. Daaroverheen draagt hij een mantel met een capuchon. De mantel is links teruggeslagen zodat een voorwerp aan zijn gordel zichtbaar is. Wellicht is het een geldbeurs. De steen is aan het eind van de 19de eeuw gevonden in een grafveld langs een Romeinse weg in Heerlen.

Details

Afmetingen: 69 x 72 x 21 cm
Materiaal: steen ; zandsteen
Periode: romeins 100-300 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Limburg, Heerlen, Heerlen
Verwerving: aankoop 1887 november
Inventarisnummer: H.C.u. 1

Relevante topstukken

Alle topstukken