Vergulden zilveren schaal versierd met o.a. dieren, planten, soldaten, een koning en een jachtscéne

Oude Nabije Oosten

Fenicische zilveren schaal - Phoenician silver dish Schaal van gedreven zilver, dun uitgeslagen en aan de binnenzijde met goud verguld. De decoratie toont marcherende soldaten, voorafgegaan door een koning of generaal in een strijdwagen. Zilver verguld met goud; vindplaats graf in Etrurië (Italië);ca. 710 - 675 v. Chr. De Feniciërs waren een volk van zeelui en gehaaide kooplieden. Ze stichtten handelsnederzettingen langs alle kusten van de Middellandse Zee en leverden luxe-producten aan talloze landen. Rond 700 v.Chr. worden veel van die Fenicische artikelen in Cyprus gemaakt, later gebeurt dat ook in Etrurië. Rijkversierde kommen en schalen waren populair handelswaar van ongekende artistieke en technische kwaliteit. Deze Fenicische schaal is gevonden in een Etruskisch vorstengraf. Hij is gemaakt van dun geslagen, verguld zilver. Veel Fenicische kunst bestaat uit een mengeling van Egyptische en Assyrische invloeden, een gevolg van hun wereldwijde handelsnetwerk. De schaal is versierd met Assyrische afbeeldingen van steenbokken, bewapende ruiters en strijdwagens. In het midden staat een zogende gazelle tussen een woud van papyrusriet waaruit twee vogels wegvliegen, een typisch Egyptische voorstelling.

Details

Afmetingen: H. 3,5 cm, D. 23 cm
Materiaal: metaal ; zilver ; goud
Periode: IJzertijd 710-675 v.Chr.
Vindplaats: Italië, Praeneste?
Verwerving: aankoop 1943 september
Inventarisnummer: B 1943/9.1

Relevante topstukken

Alle topstukken