Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Koptische grafstèle van George

Egypte

Deze Thebaanse grafstèle is van een diaken genaamd George en stamt uit de Koptische periode. Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos dat ‘dienaar’ betekent. De tekst op de stèle is geschreven in het Sahidische dialect en is kort en bondig: “O God van het heelal, onze Heer Jezus Christus, die komt om de levenden en de doden te berechten, wees genadig voor de ziel van de gelukzalige George, de diaken en schrijver. Geef hem rust, samen met al Uw heiligen. Het zij zo. Hij stierf op de 12de Payni van de 6de indicatie, jaar 438 na Diocletianus”. De Kopten gebruikten een jaartelling vanaf ‘het tijdperk van de martelaren’ dat begon met de troonsbestijging van keizer Diocletianus in 284. Voor de maanden werden de faraonische benamingen gebruikt. De jaren werden geteld in de vijftienjarige cycli (indicties) van het Byzantijnse belastingstelsel. Door de vermelding kunnen we de dood van George omrekenen naar 6 juni van het jaar 722 in onze jaartelling.

Details

Afmetingen: 47,7 x 22,5 cm
Materiaal: marmer
Periode: Koptische Periode ; 8e eeuw 722-800 AD
Vindplaats: Egypte
Inventarisnummer: AM 23

Relevante topstukken

Alle topstukken

Bezoek ons: