Portretkop van Julius Caesar

Nederland Romeinse tijd

Gaius Iulius Caesar (100-44 v.Chr.) was de eerste Romeinse legeraanvoerder die de Lage Landen doorkruiste. In het jaar 57 v. Chr. was hij tot onze streken doorgedrongen. Deze kop zou afkomstig zijn van de Hunerberg in Nijmegen, maar dat is niet zeker. Op deze plaats lag tussen 71 en circa 104 na Chr. het kamp van het Tiende Legioen, dat oorspronkelijk door Caesar is opgericht. Het zou dus niet verwonderlijk zijn als in de Nijmeegse legerplaats een beeld stond van de legendarische stichter. De marmeren kop is vrij zwaar gehavend, maar desondanks met grote waarschijnlijkheid te identificeren als een portret van Julius Caesar. Het voorhoofd is horizontaal ingekerfd en de kin en de neus zijn grotendeels weggeslagen. De verdwenen neus was trouwens niet de oorspronkelijke; een rond gat bewijst dat er ooit met behulp van een ijzeren pen een nieuwe op gezet is. De hals is schuin afgebroken.

Details

Afmetingen: 29 × 18 × 22 cm
Materiaal: steen ; marmer
Periode: romeins 40-30 v.Chr.
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Nijmegen, Nijmegen
Verwerving: legaat 1931 februari
Inventarisnummer: e 1931/2.46

Relevante topstukken

Alle topstukken