Reliëf met dorsende ezels

Egypte en Nubië

Dit reliëffragment komt uit de kapel van een mastaba, een Egyptisch grafmonument. Het reliëf was onderdeel van een landbouwscène en beeldt dorsende ezels af. Door ze over het graan te laten lopen, werden de graankorrels uit de aren verwijderd. De scène is levendig: de meeste ezels lopen gelaten, maar twee proberen van het graan op de vloer te eten en eentje bijt zelfs naar de ezeldrijver. Zijn stok is nog net aan de rechterkant van het fragment te zien.

Details

Afmetingen: 25 x 44 x 19 cm, gew. ca. 55 kg
Materiaal: kalksteen
Periode: Oude Rijk ; 5e dynastie 2465-2323 v.Chr.
Vindplaats: Egypte
Verwerving: aankoop 1829 januari
Inventarisnummer: AM 102-a

Relevante topstukken

Alle topstukken