Schijffibula in de vorm van 6-puntige ster

Nederland middeleeuwen

Rond 1990 werd bij Gennep een Frankische nederzetting uit de vijfde eeuw opgegraven. De ‘dagelijkse dingen’ die in Gennep werden aangetroffen, maken het mogelijk om het wonen en werken in een vroegmiddeleeuwse nederzetting en ook het uiterlijk van de mensen enigszins te reconstrueren. Een van de vondsten is deze bronzen, vergulde ‘schijffibula’ met in het centrum een blauwkleurig glazen steentje. Zulke spelden waren in de tweede helft van de vijfde eeuw vooral in Engeland populair. Ze werden gewoonlijk gedragen door vrouwen. Mantelspelden gaven de sociale positie van de drager aan. De mode schreef voor hoe ze gedragen werden. De zwaardere spelden dienden om de mantel dicht te spelden, de lichtere functioneerden als broche.

Details

Afmetingen: doorsnede 5,0 cm; dikte 0,4 cm
Materiaal: metaal
Periode: vmeb 450-500 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Limburg, Gennep, Gennep
Verwerving: overdracht 1992 augustus
Inventarisnummer: GE 2603

Relevante topstukken

Alle topstukken