Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Sarcofaagje met ibismummie

Egypte

De bitterheid van het plotseling overlijden van jonge mensen wordt weergegeven in het opschrift van deze marmeren grafstèle van Eulogia. De Koptische tekst begint met een kruisteken en bevat vervolgens een ‘dodenklacht’: “…O, dood – een bittere naam in ieders mond – die een man van zijn vader afsnijdt en verwijderd houdt, een dochter van haar moeder, een bruid van haar bruidegom! Ik – deze ellendige Eulogia, dit kleine meisje, dat nog jong was en maar zo kort leefde – ik werd plotseling door de dood weggerukt, terwijl ik als een lelie in het veld stond te bloeien…”. De overlijdensdatum van de jonge Eulogia wordt vermeld en kan worden omgerekend naar 2 oktober 759 van onze jaartelling.

Details

Afmetingen: sarcofaag: 19,5 x 21,3 x 48 cm mummie: 13,5 x 13,5 x 41 cm
Materiaal: kalksteen; mummie
Periode: Late Periode; 27e dynastie; 487 of 430 v.Chr. 487-430 BC
Vindplaats: Egypte
Inventarisnummer: H.III.EEE 1

Relevante topstukken

Alle topstukken

Bezoek ons: