Standbeeld van Jupiter

Klassieke oudheid

Standbeeld van Jupiter - Statue of Jupiter Jupiter is de oppergod van het Romeinse Rijk. Zijn cultus is nauw verbonden met de verering van het keizerlijke huis. Jupiter heeft als attributen (voorwerpen waaraan hij herkenbaar is) de adelaar en het schild met het kwaadafwerende hoofd van Medusa. Marmer; vindplaats Utica (Tunesië); 2e eeuw na Chr. (keizertijd)

Details

Afmetingen: 175 x 40 x 60 cm, gew. 380 kg
Materiaal: marmer
Periode: keizertijd 50-350 n.Chr.
Vindplaats: Tunesië, Bizerte, Bizerte, Utica, Henchir-Bou-Chater
Verwerving: aankoop 1824 juli
Inventarisnummer: H II BB 8

Relevante topstukken

Alle topstukken