Stèle van Eulogia

Egypte en Nubië

Votiefbeelden zijn beeldjes die door gelovigen aan een god gewijd werden. In ruil verwachtte de schenker een speciale gunst van de desbetreffende god. In de Late Periode werden veel votiefbeelden als massaproduct vervaardigd. Er zijn met name grote aantallen bronzen figuren bewaard gebleven. Dit exemplaar stelt een zittende kat voor. Om de hals hangt een ketting met een hanger. De oren zijn doorboord. Er zijn voorbeelden bekend die gouden oorbellen bevatten. Hoewel de vindplaats van de meeste bronzen votiefbeelden onbekend is, lijkt het aannemelijk dat veel ervan afkomstig zijn uit de grote vereringscentra van de goden die ze voorstellen. De kattengodin Bastet werd voornamelijk in de stad Bubastis vereerd, maar er zijn ook grote aantallen kattenmummies gevonden in Sakkara en elders.

Details

Afmetingen: 45 x 34 x 3,5 cm, gew. ca. 20 kg
Materiaal: marmer
Periode: Koptische Periode ; 8e eeuw 759-800 n.Chr.
Vindplaats: Egypte, Sheikh Ibada
Verwerving: aankoop 1968 maart
Inventarisnummer: F 1968/3.3

Relevante topstukken

Alle topstukken