Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Advies op afspraak

Op het archeologisch spreekuur kunt u op afspraak archeologische vondsten en voorwerpen laten determineren. Als u niet weet hoe oud een object is, waar het vandaan komt, waarvoor het werd gebruikt, of als u eigenlijk niet eens weet wát het is, kunt u specialisten van het museum om advies vragen. Voorwaarde is dat het een object afkomstig moet zijn uit Nederlandse bodem. De museumspecialisten zijn deskundig vanaf de prehistorie tot en met de middeleeuwen. Maar mocht uw voorwerp uit latere tijden of andere gebieden stammen, dan kunnen ze u vast en zeker doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Archeologisch spreekuur

Archeologisch spreekuur

Elke woensdagmiddag op afspraak

  • Mail ons allereerst een of meerdere, duidelijke foto’s via info@rmo.nl.
  • Hierna krijgt u zo snel mogelijk bericht of u een afspraak kunt maken om het object te laten zien.
  • Het archeologisch spreekuur is elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur (tijdens vakantieperiodes onregelmatig).
  • Het spreekuur vindt plaats in het kantoorgebouw van het museum op Papengracht 30, (2311 TX) Leiden.
  • Voor meer informatie kunt u bellen met de Servicedesk van het museum: 071 – 5163 163.

Onze deskundigen zijn niet altijd beschikbaar, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes. Als u een afspraak maakt, weet u zeker dat de betreffende specialist aanwezig is en dat u niet voor niks komt.

Vondsten

Op het archeologisch spreekuur kunt u op afspraak archeologische vondsten en voorwerpen laten determineren. Als u niet weet hoe oud een object is, waar het vandaan komt, waarvoor het werd gebruikt, of als u eigenlijk niet eens weet wát het is, kunt u specialisten van het museum om advies vragen. Voorwaarde is dat het object afkomstig is uit een van de volgende collectiegebieden van het museum:

  • Nederland prehistorie
  • Nederland Romeinse tijd
  • Nederland Middeleeuwen

Deskundigheid

U kunt voorwerpen laten beoordelen die in de tuin zijn gevonden, uit een erfenis komen of op zolder zijn ontdekt. Bedenk wel dat het museum volgens de wet geen taxaties mag verrichten. De museumspecialisten zijn deskundig vanaf de prehistorie tot en met de Middeleeuwen. Maar mocht uw voorwerp uit latere tijden of andere gebieden stammen, dan kunnen ze u vast en zeker doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Melden verplicht

De vondst van een archeologisch voorwerp moet overigens altijd worden gemeld bij de gemeente. In grotere gemeenten kunt u hiervoor terecht bij de archeologische dienst. Vondstmelding is bij wet geregeld. Op die manier kan elk spoortje geschiedenis van een stad of dorp nauwkeurig worden vastgelegd.

  • Kijk voor meer informatie over het melden van een archeologische vondst op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bezoek ons: