Zwaard uit de IJzertijd

Het hier afgebeelde zwaard uit de late ijzertijd (250-0 v. Chr., 44 centimeter lang) behoort tot de categorie goed bewaarde voorwerpen uit de prehistorie. Het werd gevonden tijdens baggerwerkzaamheden bij Roermond. Voorwerpen als dit werden vaak geofferd in rivieren en bleven door de conserverende werking van rivierslib en veen vaak redelijk intact.

Vastgeroest

Opmerkelijk is dat zwaard en schede nog min of meer compleet zijn. Dat komt doordat de schede vastgeroest zit aan het zwaard – wat een uitzonderlijk verschijnsel is. Meestal werden schedes gemaakt van stukken dun bronsblik, dat niet corrodeert en dus ook niet aan het zwaard kan vastroesten. Bij het Roermondse ijzeren zwaard is de achterkant van de schede van ijzer gemaakt, waardoor de twee onderdelen aan elkaar vast kwamen te zitten.

Kort zwaard

Op de schede zit een bevestigingsplaat waar een riem doorheen gehaald kon worden. De greep van het zwaard bestaat uit een ijzeren tong met daaromheen twintig bronzen plaatjes. Verondersteld wordt dat de bronzen plaatjes afwisselend werden aangebracht in combinatie met een vergankelijk materiaal, zoals been, gewei of hoorn. Het 44 centimeter lange zwaard is aan de korte kant. Dat komt doordat het gebroken is geweest en nadien nog enige tijd als kort zwaard heeft gediend, voordat het in het water werd achtergelaten.

Oorsprong

Het zwaard vertoont sterke overeenkomsten met exemplaren uit Midden-Europa. Toch moet worden betwijfeld of het daar vandaan komt. Er zijn meer van dit soort zwaarden uit ons land bekend, met dezelfde bronzen plaatjes bij de greep. Mogelijk zijn deze zwaarden in hun geheel in onze streken gemaakt, maar het is ook denkbaar dat dit alleen geldt voor de grepen en dat de kling uit Midden-Europa komt.

1. De voorwerpen | Relevante voorwerpen