Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Zwaard uit de IJzertijd

Doordat fraaie voorwerpen in het verleden nog wel eens in het water werden gegooid en door de goede conserverende werking van riviersedimenten en veen, weten we vrij veel over hoe ze er oorspronkelijk uitzagen en hoe ze gebruikt werden.

Zwaarden werden met schede en al in het water gegooid. Een exemplaar dat gevonden werd tijdens baggerwerkzaamheden bij Roermond, is nog min of meer compleet. De schede is bewaard gebleven omdat hij vastgeroest zit aan het zwaard. Dit is uitzonderlijk. Meestal werden de scheden gemaakt van stukken dun bronsblik. Dit corrodeert niet, zodat het dus niet aan het zwaard kan vastroesten. Bij het zwaard uit Roermond is de achterzijde van de schede van ijzer gemaakt en daardoor zijn zwaard en schede nooit van elkaar gescheiden.

Op de schede is de bevestigingsplaat, waar een riem doorheen gehaald kon worden, bewaard gebleven. De greep van het zwaard bestaat uit een ijzeren tong met daaromheen 20 bronzen plaatjes. Het idee is dat de greep bestond uit een afwisseling van bronzen plaatjes en een vergankelijk materiaal, mogelijk been, gewei of hoorn. Het zwaard is min of meer compleet. De lengte bedraagt 44 cm, wat vrij kort is voor een dergelijk zwaard. Dit komt omdat het in het verleden gebroken is. Na de breuk is de schede pas gemaakt en heeft het nog enige tijd als kort zwaard gediend vr het in het water werd geworpen.

Het zwaard dateert uit de Late IJzertijd en vertoont sterke overeenkomsten met voorbeelden uit Midden-Europa. Toch is een herkomst uit dit gebied twijfelachtig. Er zijn namelijk nog meer van dergelijke zwaarden uit ons land bekend met identieke bronzen plaatjes bij de greep. Mogelijk zijn de zwaarden in zijn geheel in Nederland gemaakt. Het is evenwel niet uitgesloten dat de grepen in ons eigen land zijn vervaardigd en dat de kling uit Midden-Europa komt.

Nederland in de Prehistorie | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: