Kist voor lijkvazen

Een kostbare canopenkist of lijkvazenkist, zoals deze afbeelding laat zien, was uitsluitend weggelegd voor hoge ambtenaren, in dit geval Amenhotep, bouwmeester en rentmeester van Memphis, de administratieve hoofdstad van Egypte tijdens de 18de dynastie (ca. 1380 v.Chr.). De kist van 77 centimeter hoog is gemaakt uit een stuk kwartsiet en heeft de vorm van een kapel op een slee. Op het gewelfde deksel is de gevleugelde hemelgodin Noet afgebeeld, moeder van Osiris, de koning van het dodenrijk.

Amenhotep was belangrijke ambtenaar

In de kist zaten vier lijkvazen die niet van Amenhotep waren. Zijn vazen zijn verloren gegaan. Amenhotep wordt in inscripties ook wel kortweg Hoey genoemd. Deze naam is ook uit een groot aantal andere bronnen bekend. Onder koning Amenhotep III (1391-1353 v.Chr.) was hij na de vizier of onderkoning de belangrijkste ambtenaar van de hoofdstad Memphis. Hij leidde onder meer de bouw van een nieuwe tempel voor de Memphitische stadsgod Ptah waarin een groot beeld van zijn koninklijke meester werd geplaatst. Ook werd Amenhotep ingezet bij de administratie van het schathuis, het financiële centrum, en de graanschuur.

Figuren op de canopenkist

Het transport van de canopenkist op een sleevormig onderstel was in uitvaartstoeten gebruikelijk. De zijwanden van de kist worden bekroond door een combinatie van een rondlijst (torus) en holle kroonlijst, die vaak is toegepast in de Egyptische architectuur. Onder de torus loopt op elke wand een horizontale schriftregel met een wens voor de dode. Daaronder staan telkens twee godenfiguren centraal, geflankeerd door tekstkolommen. Op de zijwanden zijn de vier zonen van Horus afgebeeld, de hemelgod en grondlegger van het Egyptische koningschap: Amset en Hapy (linkerwand) en Doeamoetef en Kebehsenoef (rechterwand).

Graf van Amenhotep Hoey

De canopenkist is in 1829 naar Leiden gekomen als onderdeel van de beroemde grote collectie van Giovanni d’Anastasi die toen werd aangekocht. Een granieten pyramidion (topje van een grafpiramide), in bezit van het Rijksmuseum van Oudheden, draagt eveneens de naam van Amenhotep Hoey. Plunderaars vonden het graf in 1821, maar niet bekend is waar. Volgens egyptologen moet het graf tot de mooiste monumenten van Amenhoteps tijd hebben behoord.

De voorwerpen | Relevante voorwerpen