Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten
Bernard Eugène Antoine Rottiers (1771-1857) De beeldencollectie uit de klassieke oudheid De collectie Reynst en de tand des tijds Graaf Frederik De Thoms (1696-1746) Jean Emile Humbert (1771-1839) Opgraven in Nederland Rijksmuseum van Oudheden: gebouw en collectie

Bernard Eugène Antoine Rottiers (1771-1857)

Verzamelaar Bernard Eugène Antoine Rottiers was een avontuurlijke, ondernemende man. Hij werd geboren in 1771 in Antwerpen. Hij diende zowel in het Oostenrijkse als in het Nederlandse leger. Als militair begon hij al 'oudheden' te verzamelen.

Bekijk thema

De beeldencollectie uit de klassieke oudheid

De kern van de Griekse en Romeinse beeldenverzameling in het Rijksmuseum van Oudheden wordt gevormd door een legaat van zo'n 150 beelden en reliëfs, dat in 1744 werd vermaakt aan de Universiteit van Leiden.

Bekijk thema

De collectie Reynst en de tand des tijds

De oudste verzameling klassieke sculptuur in Nederland was in de zeventiende eeuw te vinden in de verzameling van de gebroeders Reynst in Amsterdam. Een klein gedeelte van die beelden kwam terecht in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden.

Bekijk thema

Graaf Frederik De Thoms (1696-1746)

Frederik Thom werd geboren in 1696 in de stad Giessen in Hessen als zoon van een Duitse herbergier. Hij maakte carrière en ging als rijk man oudheden verzamelen. Na zijn dood kwamen die via vele omwegen in het bezit van het Rijksmuseum van Oudheden.

Bekijk thema

Jean Emile Humbert (1771-1839)

Jean Emile Humbert werd opgeleid tot militair ingenieur, maar groeide daarnaast uit tot een van de belangrijkste verzamelaars voor het Rijksmuseum van Oudheden. De Egyptische beelden van Maya en Merit kwamen door zijn toedoen naar Leiden.

Bekijk thema

Opgraven in Nederland

In de negentiende eeuw werden in Nederland slechts sporadisch opgravingen georganiseerd. Pas rond 1900 kwam daar verandering in. De jonge archeoloog J.H. Holwerda begon vanaf 1905 op professionele wijze opgravingen te organiseren.

Bekijk thema

Rijksmuseum van Oudheden: gebouw en collectie

De kern van het huidige museumgebouw aan het Rapenburg is het voormalige Hof van Zessen, genoemd naar de zes nonnen die hier eind zestiendeeeuw woonden. Dit toenmalige patricirshuis had zijn hoofdingang aan de Papengracht.

Bekijk thema

Bezoek ons: