Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Bronzen voorwerpen uit de Villanova-cultuur

Mantelspelden (fibula’s) waren er in alle soorten en maten. De grootste waren waarschijnlijk alleen maar statussymbool. Naar de vorm van de boog wordt onderscheid gemaakt in slang-, boot- en bloedzuigerfibula’s. Slangfibula’s komen voornamelijk in mannengraven voor, net als scheermessen.

De winning van ijzer, koper en tin in het Tolfa-gebergte rond Tarquinia en in het noorden van Etruri bij Populonia, Vetulonia en op Elba legde de kiem voor de rijkdom en macht van de Etrusken. De handel in erts leidde tot contacten met het oostelijke Middellandse-Zeegebied, maar was ook aanleiding om een goede verdediging opzeete organiseren ter bescherming van de rijke mijngebieden. Dat vormde het begin van de Etruskische hegemonie op de wateren rond Itali. Een aantal voorwerpen die de kunst van het bronsbewerken in de Villanova-periode illustreren is hier bijeen gebracht.

Naast het gebruik om crematieresten te begraven in de grote bikonische urnen van impasto, kende men ook de gewoonte om de as te verzamelen in bronzen urnen. Zuid-Etruri was het centrum van de productie van dergelijke objecten. Deze bronzen urn uit het Rijksmuseum van Oudheden is aangekocht in de omgeving van Napels, een gebied waar vele Villanova-vondsten zijn gedaan.

De urn rust op een hoge, trompetvormige voet. Het lichaam heeft de vorm van een halve bol en is door een serie nagels verbonden met de overkragende bovenzijde van de urn. De hals en mond zijn vrij smal. Het geheel wordt afgesloten door een dekseltje. De decoratie is op de bovenzijde goed bewaard: in de dunne bronsplaat is een geometrisch lijnmotief gehamerd. Op de knik is een opstaand handvat aangebracht. Een tweede handvat ontbreekt. Wellicht is het verloren gegaan, maar een rituele verwijdering zoals bij de bikonische urnen in impasto is ook mogelijk.

Fibula’s in brons werken volgens hetzelfde principe als veiligheidssspelden. Zij zijn opgebouwd uit een beugel met aan de uiteinden een speldhouder en een spiraal die voor de vering zorgt. De spiraal loopt uit in de speld. De fibula’s werden gebruikt om kleding vast te zetten, maar dienden tegelijkertijd als een sieraad dat status en macht aanduidde: zij waren hun gewicht in brons waard. Extreem grote en zware exemplaren zijn waarschijnlijk in het dagelijks leven nooit gedragen, maar werden speciaal voor het graf vervaardigd.

De benamingen voor de fibula’s zijn afgeleid van hun vorm. De slangfibula bestaat uit een slingerende draad brons, soms met meerdere windingen. Slangfibula’s werden vooral door mannen gedragen. Ze komen voor bij andere mannelijke grafgiften, zoals helmen, wapens en scheermessen. Als de beugel van de fibula breder wordt uitgevoerd spreekt men met een Italiaanse term van een fibula a sanguisuga (bloedzuigerfibula). De beugels van dit type kunnen massief zijn zoals bij de slangfibula, maar ook holle exemplaren komen voor. Een verdere ontwikkeling is de geheel holle, open beugel, in de vorm van een bootje: de fibula a navicella (bootfibula). Beide laatstgenoemde typen zijn vrouwenattributen. De decoratie is eenvoudig: geometrisch geordende lijnen, chevrons en cirkeltjes.

Scheermessen komen in grote hoeveelheden voor in de putgraven van de Villanova-begraafplaatsen. Ze bestaan uit een dunne, halvemaanvormige bronzen plaat, die scherp geslepen is en vaak is voorzien van een handvat en oogje. Het mes werd gebruikt door het blad tussen duim en vingers in de halfronde inkeping vast te houden, zoals men een schilderspalet hanteert. Aan het oogje kon het mes na gebruik weer worden opgehangen.

Etrusken | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: