Wijreliëf met lichaamsdelen

Het hier afgebeelde wijreliëf is gemaakt in opdracht van de kinderen van twee families. Het is gewijd aan de godin Anaeitis en de god Enitiamos. De kinderen leden aan ziektes die te maken hadden met de lichaamsdelen die op het reliëf zijn afgebeeld: een paar borsten, een been en een stel ogen. In een inscriptie vragen zij de twee goden om genezing. In de oudheid was dit een gebruik dat ook bij andere helende godheden werd toegepast, zoals bij Asclepius.

Tekst inscriptie

De Griekse inscriptie bevat nog sporen van rode verf. De tekst is vrij lang: ‘Aan de godin Anaeitis en aan Enitiamos. Tyche en Sokrates en Ammianos en Trofimos, de zonen van Ammios, en ook Filete en Sokratia, de dochters van Ammias, hebben na hun godsdienstige handeling volbracht te hebben, de moedergodin Anaeitis tot ontferming bewogen ten gunste van kinderen en vee. Zij hebben de inscriptie opgesteld in het jaar 321, in de maand Xandikos.’ Met ‘godsdienstige handeling’ wordt waarschijnlijk gedoeld op het laten vervaardigen en oprichten van het reliëf. De aanduiding ‘moedergodin’ voor Anaeitis is een eretitel. De godin had haar heiligdom in het Anatolische Maionia (nu Menye). Van Enitiamos is alleen bekend dat hij een maangod was.

Ziektes

Naar de aard van de ziektes kunnen we slechts gissen. Waarschijnlijk werden ze beschouwd als een straf die de twee godheden hadden uitgedeeld. Het lijkt erop dat de vier zonen en twee dochters met hun steen een schuldbekentenis afleggen en beide goden om vergeving vragen in de hoop op genezing. Opvallend is dat zij de goden verzoeken zich niet alleen over henzelf te ontfermen, maar ook over hun kinderen en hun vee.

Maart 200

Het jaartal 321 dat in de inscriptie wordt genoemd, is omgerekend naar onze tijdrekening waarschijnlijk het jaar 200 na Chr. Met ‘Xandikos’ wordt de maand maart bedoeld.

1. De voorwerpen | Relevante voorwerpen