Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Grafrelif van Kypria

Deze eenvoudige grafstle wordt bekroond door een fronton (geveldriehoek) met daarop akroteria (dakversieringen). Op de steen zien we in een ondiep uitgehouwen vierkant een zwaar beschadigde voorstelling in laagrelif.De voorstelling toont ons een naar rechts gezeten vrouw op een luxe leunstoel (klismos) met kussen. Een draperie hangt over de armleuning van de stoel. De vrouw, gekleed in chiton en mantel, zit in voorovergebogen houding te spinnen, terwijl haar voeten rusten op een voetenbankje. In haar linkerhand houdt ze een spinspoel en met haar rechterhand heeft ze een draad vast, die in een voor haar staand mandje afdaalt. Dergelijke mandjes werden in de oudheid niet alleen gebruikt voor het spinnen, maar ook om toiletartikelen, zoals reukflesjes, in op te bergen. Spinnen was in de Griekse oudheid een geliefkoosde bezigheid, die niet alleen aan slaven en metoiken (buitenlanders) was voorbehouden; ook vrouwen uit de hoogste standen namen de spinspoel ter hand.

Uit de inscriptie boven het relif weten we dat de weergegeven vrouw Kypria heet. De naam van haar vader of van haar echtgenoot ontbreekt. Hieruit kunnen we opmaken dat Kypria waarschijnlijk geen Atheens burger was. Misschien was zij afkomstig van Cyprus? De meest aannemelijke theorie is dat de vrouw een hetaire (een dame van plezier) was. Kypria is namelijk een bijnaam van Aphrodite, de godin van de liefde. Bovendien zou het bewerken van wol een typische bezigheid zijn geweest voor hetairen tussen hun gebruikelijke werkzaamheden door.

Omdat de voorzijde van de grafsteen opvallend witter is dan de zijkanten, is het oppervlak van het marmer naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk bestreken geweest met een mengsel van (onder meer) was en olie. In de oudheid werd dit gedaan om verwering tegen te gaan.

Grieken | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: