Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Grieks wijrelif met lichaamsdelen

Het hier afgebeelde relif valt op door de curieuze rij lichaamsdelen twee borsten, een been en twee ogen die in relif is uitgebeeld. Een vrij lange Griekse inscriptie is in de steen gebeiteld. In de letters van de inscriptie zijn nog resten van rode verf te herkennen. De totale tekst luidt:

Aan de godin Anaeitis en aan Enitiamos. Tyche en Sokrates en Ammianos en Trofimos, de zonen van Ammios, en ook Filete en Sokratia, de dochters van Ammias, hebben na hun godsdienstige handeling volbracht te hebben, de moedergodin Anaeitis tot ontferming bewogen ten gunste van kinderen en vee. Zij hebben de inscriptie opgesteld in het jaar 321, in de maand Xandikos.

Met de term godsdienstige handeling volbrengen is waarschijnlijk het laten vervaardigen en oprichten van het relif bedoeld. Met andere woorden, de kinderen van de twee families hebben deze steen opgericht om genezing te vragen aan de godin Anaeitis en de god Enitiamos. De godin Anaeitis die haar heiligdom in Maionia (Menye) in Turkije had, draagt hier de eretitel moedergodin. Van Enitiamos is slechts bekend dat hij een maangod was.

De ziektes waar enkelen van de oprichters van de steen aan leden, hadden betrekking op de afgebeelde borsten, benen en ogen. Naar de precieze aard kunnen we slechts raden. De ziektes werden blijkbaar beschouwd als een soort straf die door beide goden was gezonden. Het lijkt alsof de vier zonen en twee dochters met het oprichten van de steen een schuldbekentenis aflegden. In feite vroegen zij zo beide goden om vergeving in de hoop dat genezing zou volgen. Opvallend is dat zij Anaeitis en Enitiamos verzoeken om zich niet alleen over henzelf te ontfermen, maar ook over hun kinderen en zelfs over hun vee!

Het jaartal 321, dat in de inscriptie wordt genoemd, is omgerekend in onze tijdrekening waarschijnlijk het jaar 290 na Chr. Met de term Xandikos is de maand maart bedoeld.

Grieken | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: