Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Hektor

Hektor was prins van Troje. Hij was de zoon van koning Priamos en een broer van Paris. Hektor was getrouwd met Andromache en samen hadden zij een zoon, Astyanax. Hektor was de grote held aan de kant van de Trojanen. Hij was tegen iedereen opgewassen, behalve tegen Achilles. Onder leiding van Hektor werden de Grieken teruggedreven tot aan hun boten. Patroklos, een Griek, kreeg toestemming van Achilles om diens wapenrusting te gebruiken en slaat de Trojanen een eind terug. Maar Patroklos werd gedood door Hektor. Achilles ging weer deelnemen aan de strijd. Uiteindelijk vermoordde hij Hektor in een duel. Twaalf dagen lang sleepte Achilles het lijk van Hektor achter een strijdwagen aan om de stadsmuren van Troje. Nadat Priamos losgeld had betaald, kreeg hij het lijk terug om het te begraven.

Grieken | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: