Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Paris

Paris (ook wel: Alexandros) was de zoon van de koning van Troje, Priamos, en diens vrouw Hekabe. Hij was dus een broer van de Trojaanse held Hektor. Kort voor zijn geboorte droomde zijn moeder Hekabe dat ze een toorts baarde die de stad in brand zette. Priamos liet zich de droom uitleggen: het was een slecht voorteken en hij zou de pasgeboren baby moeten doden. In plaats daarvan werd Paris echter te vondeling gelegd op de berg Ida en grootgebracht door een herder. Veel later, toen hij een mooie jongeman geworden was, kwam hij door toeval in aanraking met de koninklijke familie. Hij werd herkend door zijn zuster Kassandra (een zieneres) en weer in het gezin van Priamos opgenomen. Hij hoedde op de Ida het vee van zijn vader en leefde er samen met de nimf Oinone.

Op een gegeven moment vierden de goden de bruiloft van de sterveling Peleus en de godin Thetis. De godin Eris (de tweedracht) was als enige niet uitgenodigd voor het feest. Uit woede hierover wierp ze tussen de aanwezigen een gouden appel met het opschrift voor de schoonste. Drie godinnen claimden recht te hebben op deze gouden appel: Pallas Athena, Hera en Aphrodite. Omdat Zeus niet wilde kiezen, werd besloten om de keus over te laten aan iemand anders, namelijk Paris. Elke godin beloofde hem een beloning als hij voor haar zou kiezen: Athena beloofde militaire roem, Hera macht en Aphrodite de mooiste vrouw ter wereld. Deze laatste verleiding kon hij niet weerstaan en Paris koos voor Aphrodite.

De mooiste vrouw ter wereld was Helena. Zij was echter al getrouwd met Menelaos, de koning van Sparta. Paris liet de nimf Oinone in de steek, ging naar Sparta en wist in afwezigheid van haar echtgenoot Helena te verleiden. Hij nam haar mee naar Troje. Menelaos was natuurlijk woedend en trommelde alle Griekse helden op om hem te helpen Helena terug te krijgen. Dit was het begin van de Trojaanse oorlog.

Paris was echter niet zo’n vechter, dus zijn rol in de oorlog was niet erg glorieus. In het tiende jaar van de oorlog werd er besloten tot een tweekamp tussen Paris en Menelaos. De uitslag van dat gevecht zou beslissend zijn. Echter, toen Paris het onderspit dreigde te delven tegen Menelaos, werd hij gered door Aphrodite, waardoor de oorlog dus nog niet beslist was. Later in de oorlog was Paris wel degene die (met hulp van Apollo) Achilles dodelijk wist te verwonden door hem met een pijl te raken op zijn enige kwetsbare plek, zijn achillespees.

Grieken | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: