Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Theseus

Aigeus, de koning van Athene, was kinderloos. Omdat een koning natuurlijk een zoon als opvolger moet hebben, ging hij naar het orakel van Delphi om te vragen wat hij moest doen. Op de terugweg naar Athene ging hij op bezoek bij zijn vriend Pittheus, de koning van Troizen. Deze voerde hem dronken en zorgde ervoor dat Aigeus in bed belandde met Pittheus dochter Aithra. Dezelfde nacht werd Aithra echter ook bezocht door de god Poseidon. Ze werd zwanger van een zoon, Theseus, die dus zowel een goddelijke als een menselijke vader had. Toen Aigeus hoorde van haar zwangerschap, legde hij een zwaard en een paar sandalen onder een zware rots. Als ze een zoon zou krijgen, moest hij naar zijn vader in Athene komen, zodra hij sterk genoeg zou zijn geworden om deze rots te verplaatsen. Zo groeide Theseus op in Troizen.

Toen Theseus zeven jaar oud was, kwam Herakles op bezoek bij koning Pittheus. Herakles had zijn onkwetsbare leeuwenvel, de huid van de door hem verslagen Nemesche leeuw, in de eetzaal neergelegd. Daar zagen Theseus en enkele andere kinderen het liggen. Als enige van de groep was hij er niet bang voor. Omdat hij dacht dat het een levende leeuw was, viel hij het vel aan met een bijl en begon erop in te hakken.

Eenmaal volwassen, rolde hij het rotsblok opzij en haalde de sandalen en het zwaard eronder vandaan. Zijn moeder vertelde hem over zijn vader en hij besloot naar Athene te reizen, niet over zee, maar over land via een gevaarlijke kustweg, die onveilig werd gemaakt door bandieten en monsters.

De eerste bandiet die Theseus tegenkwam, was Periphetes, die reizigers met een bronzen knuppel de hersenen insloeg. Nadat Theseus hem had gedood, gebruikte hij de knuppel als zijn eigen wapen. Vervolgens kwam hij Sinis tegen, die reizigers vastbond aan de top van een omgebogen pijnboom en dan het touw doorkapte, zodat de slachtoffers weggeslingerd werden. Theseus onderwierp hem aan dezelfde wrede methode. In Krommyon bevrijdde hij de bevolking van de wilde zeug Phaia, een ondier dat overal verwoestingen aanrichtte. Een stuk verderop rekende hij af met Skyron, die, gezeten op een rots bij de zee, voorbijgangers dwong om zijn voeten te wassen, waarna hij hen in zee gooide als voedsel voor een enorme zeeschildpad. In een worstelwedstrijd in Eleusis versloeg hij Kerkyon, die mensen tot een tweegevecht uitdaagde om hen dan plat te drukken. Tenslotte ontmoette hij Prokrustes, die reizigers op zijn bed legde. Als ze te lang waren, hakte hij ledematen af en als ze te kort waren, rekte hij hen uit. Ook Prokrustes kreeg van Theseus een koekje van eigen deeg.

Na al deze avonturen kwam Theseus aan in Athene, waar hij gastvrij werd ontvangen door Aigeus. Deze was inmiddels getrouwd met Medea en had bij haar een zoon, Medos. Theseus hield daarom zijn identiteit geheim. Medea kwam er echter achter wie hij was en zette Aigeus tegen hem op, omdat ze bang was dat Theseus de erfgenaam van Aigeus zou worden in de plaats van haar zoon. Samen met Aigeus berreidde ze een gifmoord op Theseus voor. Net voordat Theseus uit de gifbeker dronk, herkende Aigeus zijn zoon aan zijn zwaard en sloeg hij de beker uit zijn hand. Medea en haar zoon werden verbannen.

Na de hereniging tussen vader en zoon trok Theseus er opnieuw op uit, deze keer om de stier van Marathon te doden. Deze beruchte stier, waar ook Herakles al mee had gevochten, maakte de omgeving van Marathon onveilig en verwoestte alles wat hij tegenkwam. Theseus slaagde erin het ondier te doden. Nadat hij weer teruggekeerd was in Athene, volgde zijn bekendste heldendaad: het doden van de Minotauros in het labyrint op Kreta.

Na de dood van zijn vader Aigeus werd Theseus koning van Athene. Hij stond bekend om zijn wijsheid en mildheid. In de klassieke periode was het verhaal van de heldendaden van Theseus zeer populair onder de Grieken, vooral bij de Atheners. Hij gold als de grondlegger van de Atheense republiek. Zijn leven is dan ook niet alleen beschreven in mythische verhalen, maar ook door de biograaf Plutarchus.

Tijdens zijn regering voerde Theseus oorlog met de Amazones, een strijdlustig vrouwenvolk. De aanleiding daarvoor verschilt per verhaal, maar het had in ieder geval te maken met Theseus slechte gedrag tegenover de Amazone Antiope, bij wie hij een zoon, Hippolytos, had. Hij verstootte haar om met Phaidra, een dochter van koning Minos, te kunnen trouwen.

Na de dood van Phaidra besloten Theseus en zijn vriend Peirithos om allebei een dochter van Zeus als vrouw te verwerven. Theseus wist de toen nog jonge Helena te veroveren en Peirithos had zijn oog laten vallen op Persephone, de echtgenote van de god van het dodenrijk, Hades. Theseus had zijn vriend beloofd hem te helpen, dus samen daalden ze af in het dodenrijk. Hades was echter niet van plan om zijn echtgenote te laten ontvoeren en liet hen aan hun zetels vastkleven en in vergetelheid wegzinken. Toen Herakles een tijd later afdaalde in de onderwereld om de hellehond Kerberos te halen (n van zijn twaalf werken), kreeg hij toestemming om Theseus te bevrijden, maar Peirithos moest eeuwig blijven zitten.

Bij de terugkeer van Theseus in Athene, kwam hij tot de ontdekking dat de Dioskouren, de halfgoddelijke broers van Helena, hun zuster hadden gevonden en de macht hadden gegrepen in Athene. Theseus trok weg uit Athene naar het eiland Skyros, waar hij kwam roemloos aan zijn einde kwam.

Grieken | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: