Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Een bronzen kurasplaat

Voordat in de verschillende gedeelten van Itali het borstkuras werd gentroduceerd beschermde men de vitale delen van het lichaam tegen verwondingen door ronde of rechthoekige platen. Deze platen werden op hun plaats gehouden door leren riemen met gespen. Ook deze ronde schijf heeft deel uitgemaakt van een dergelijk ‘harnas’, gezien de gaatjes in de rand, waaraan riemen bevestigd konden worden met klinknagels. Over het midden van de schijf loopt een barst, die al in de Oudheid gerepareerd is. Aan weerszijden zijn paarsgewijs gaatjes geboord waarin krammen bevestigd zaten. De schijf is bijzonder zorgvuldig gedecoreerd met ingegrifte en gepunteerde lijnen. Centraal is een verhoging uitgehamerd, versierd met een vijfpuntige ster en zes knopjes. De verhoging wordt omgeven door een stralenkrans: de stralen bestaan uit met punten gevulde driehoekjes. Tussen de stralen zijn op regelmatige afstanden met de passer getrokken cirkels aangebracht.

Het belangrijkste, fijn gedecoreerde fries bevindt zich tussen de stralenkrans en de buitenrand van de schijf, en wordt omgeven door twee rijen knopjes en lijnen. Voorgesteld zijn negen, sterk gestileerde herten, die in een vrolijke golfbeweging knielen en elkaar in de staart proberen te bijten. Met grote accuratesse is de ruimte van het rondlopende fries gevuld: elk dier heeft gelijke afmetingen en staat in dezelfde verhouding tot voor- en achterbuurman. De lijnen zijn fijn gepunteerd: n centimeter telt ca. 15 puntjes. Het ritme van de voorstelling wordt nog verhoogd door de knopjes in de tussenruimte tussen twee herten, en in de ‘holle’ rug die de dieren in hun knielhouding maken. Verspreid door het fries zijn met de passer getrokken cirkeltjes en langs de buitenkant van de schijf een band van driehoekjes, om en om gehamerd met de punten naar binnen aangebracht. De buitenrand heeft fijne, genciseerde lijnen.

Een Villanova-element in de bronzen schijf is de geometrische ordening van het decoratie-schema. Ook de techniek van decoratie met noppen en genciseerde lijnen en figuren komt veelvuldig in de bronstijd van Itali voor. De gestileerde herten herinneren aan afbeeldingen uit de situla-kunst in het Donau-gebied. Orintaliserende elementen zijn de stralenkrans en de ster op de sierschijf. De schijf lijkt hiermee een product uit de overgangstijd tussen Villanova-cultuur en de orintaliserende periode, rond 700 – 675 v.Chr.

Romeinen | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: