Cilinder met spijkerschrift

Een brief in een fles. Misschien is deze cilinder met een lange boodschap in spijkerschrift dat wel. Bijna een eeuw geleden werden er zo’n dertig gevonden in de fundamenten van de tempel van de stadsgod Lugal-Marrada in de Babylonische stad Marad, in het tegenwoordige Zuid-Irak.

De tempel dateert uit het derde millennium v.Chr., maar werd tweeduizend jaar later herbouwd door de uit de bijbel bekende koning Nebukadnezar II. Dat gebeurde tijdens de laatste opleving van een wereldrijk dat zich voor korte tijd, tussen 626 en 539 v.Chr., over het gehele oude Nabije Oosten zou uitstrekken. We kennen dit Babylonische wereldrijk vooral van de val van Jeruzalem en de ballingschap van het joodse volk, en ook van de beroemde Hangende Tuinen van Babylon, een van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld.

Vlak voor zijn dood restaureerde Nebukadnezar de grote, millennia oude tradities van Tweestromenland. Dat is te zien aan deze cilinder. Daarop vermeldt Nebukadnezar in spijkerschrift, met zijn in zachte klei gedrukte wigvormige tekens, precies wat hij aan verbouwingswerkzaamheden aan de oude tempel van Marad uitvoerde of van plan was uit te voeren.

Kennelijk probeerde hij zo aansluiting te vinden bij de traditie van de lange reeks voorgangers om de oude stadsgod te eren. De tekst had dus een politiek-religieuze bedoeling. De cilinder werd begraven in de fundering van het te restaureren gebouw zoals gebruikelijk was met bezweringen aan goden en was dus zeker niet te zien voor de tempelbezoeker. Na 2500 jaar lezen we nieuwsgierig mee met de intrigerende brief van koning aan God. En horen we de golfslag van de geschiedenis.

De voorwerpen | Relevante voorwerpen