Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Perzische leeuwenkoppen

De leeuw is, met de bok of ibex, ongetwijfeld een van de meest geliefde motieven in de Perzische edelsmeedkunst van de 6de en 5de eeuw v.Chr. De twee, ongeveer 6 cm grote, leeuwenkoppen zijn gestanst uit dunne plaatjes verguld zilver. De door het stansen enigszins gekartelde randjes zijn naar binnen omgeslagen. De naar links gerichte en agressief ogende koppen tonen elk een wijd opengesperde muil met hoekige tanden. Een serie fijne lijntjes geeft de snuit, de plooien en de spieren weer. De manen zijn zorgvuldig opengewerkt tot een waaiervormig uitstaande krans, die eindigt in krullen. Door een scherpe reliflijn wordt de manenkrans gescheiden van het aangezicht. Aan de achterzijde is elke kop voorzien van een tiental oogjes: deze koppen werden paarsgewijs bevestigd op een mantelstuk.

De leeuwenkoppen zijn afkomstig uit de omgeving van Hamadan, het oude Ecbatana, de plaats die eerst diende als hoofdstad van de Meden en later als zomerverblijf van de Achaemenidische vorsten. Al dan niet legale opgravingen sinds de jaren twintig van de 20ste eeuw brachten hier ware schatten aan het licht, waaronder leeuwenkoppen gelijk aan de hier getoonde. Reeds klassieke Griekse auteurs maakten melding van de extravagante rijkdom van de Perzen, en verhalen van de fabelachtige schatten in de koninklijke paleizen en van de rijke uitdossing van de Perzische legers.

Een precieze datering van de leeuwenkoppen is moeilijk te geven, hetgeen vooral te wijten is aan het vrij statische karakter van de Achaemenidische kunst in de loop der eeuwen. Na een eerste opleving onder Cyrus de Grote (559-530 v.Chr.), kwam de kunst vooral tot grote bloei in de paleizen van Darius I (521-485 v.Chr.) in Susa en Persepolis. Sindsdien lijkt deze hofkunst echter nauwelijks nog een wezenlijke verandering te hebben ondergaan tot de val van het Perzische rijk in 330 v.Chr. (het optreden van Alexander de Grote). De afgebeelde leeuwenkoppen doen sterk denken aan soortgelijke objecten uit Hamadan, die bewaard worden in musea in Chicago en Teheran en die op basis van stijlkenmerken en vondstomstandigheden gedateerd worden in de tijd van Artaxerxes II (404-359 v.Chr.); de koppen kunnen echter met evenveel recht van spreken in de late 6de of vroege 5de eeuw v.Chr. geplaatst worden.

De voorwerpen | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: