Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Sieraden uit Syri en Palestina

De bovenste ketting bestaat uit 191 schijfvormige, in het platte vlak doorboorde kralen van gelijke dikte. Twee soorten van kralen zijn aanwezig: naar het midden toe steeds groter wordende kralen vervaardigd van opaque kristalsoorten in verschillende pastelkleuren, afgewisseld door kralen van transparant bergkristal van min of meer gelijke diameter. Opvallend zijn een tweetal zwarte kralen, mogelijk van obsidiaan, en de grote amberkleurige middenkraal.

De ketting in het midden bestaat uit 71 kralen en wederom zijn twee soorten aanwezig. Kleine platte kraaltjes van kornalijn worden afgewisseld met ovale en naar het midden toe steeds langwerpiger wordende kralen vanagaatin diverse vormen. De meeste van deze ovale kralen hebben bol gepolijste lange zijden, anderen daarentegen zijn meer hoekig afgewerkt. De grootste kraal hangt in het midden en is vervaardigd van een melkwitte, licht transparante en sterk geaderde steen.

Ook de laatste ketting, met 50 kralen en n hanger, toont twee typen kraal: kleine, min of meer ovaalvormige kraaltjes van roze kalksteen fungeren als intermediair tussen staafvormige kralen van geaderd en gepolijst zwart calciet. Deze laatste soort wordt naar het midden toe steeds langer. De kralen zijn gegroepeerd rondom een grote rechthoekige hanger van transparent chalcedon. De hanger is diagonaal doorboord. De ene zijde is vlak, de andere zijde naar twee kanten afgevlakt.

De twee gouden hangers zijn gevonden in zuid-Palestina en zijn, wanneer vergeleken met de kralenkettingen, van jongere datum: zij kunnen op basis van vergelijkbare stukken uit vrijwel zeker in de late 14de eeuw v.Chr. geplaatst worden, rondom 1325 v.Chr. Een tweetal uitstekende parallellen voor de hier getoonde hangers zijn aangetroffen bij opgravingen te Tell el-‘Ajjul en vormden onderdeel van een schatvondst (funderingsoffer?) onder de vloer van een huis. Hoogstwaarschijnlijk stammen ook onze hangers van deze site of van een plaats uit de onmiddellijke omgeving.

De schijfvormige hangers zijn identiek van uitvoering en tonen elk aan weerszijden een in aangezicht weergegeven roofvogelmet wijd uitgespreide vleugels. In de klauwen lijkt de vogel een slangvast te houden. Terzijde van de vleugels zijn steeds vijf cirkels aangebracht in granul, bestaande uit een concentratie van bolletjes van minieme afmetingen omgeven door een goudgaren. De rand is aan de buitenzijde eveneens in granul afgewerkt. De vogel is ongetwijfeld op Egyptische voorbeelden genspireerd en stelt een valk voor, de koninklijke en goddelijke vogel van het oude Egypte. Egyptische invloeden zijn al in vroege tijd herkenbaar en vaak dominant aanwezig in de kunst en cultuur van Palestina. De steden in het Levantijnse kustgebied onderhielden een levendige handel over land en ter zee met de Egyptische wereld (het is goed mogelijk dat ook deze twee hangers bedoeld waren voor de export naar Egypte), terwijl de farao’s op hun vele veldtochten ook regelmatig Palestina doorkruisten en bezet hielden.

De voorstelling is gedetailleerd uitgewerkt, allereerst door een licht hameren van het lichaam, de kop en de veren, vervolgens door een zorgvuldig granuleren waar de afbeelding vooral haar sierlijke en fijne karakter aan ontleent. Miniscule gouden bolletjes, en in mindere mate gouden garens, zijn in patronen op het oppervlak van de schijven gelegd (daarbij vooral de uitgehamerde contouren volgend). De nauwelijks zichtbare aanhechting werd bereikt door de schijfjes te verhitten tot het moment waarop decoratie en ondergrond samensmolten en vervolgens snel in water af te koelen. De bovenzijde van de schijven heeft een wigvormige opening met links en rechts een oogje ter bevestiging aan een ketting of, mogelijk, voor een oorring.

De voorwerpen | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: