Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Syrisch glasdraadglas

Het versieren van glas met opgelegde glasdraden was gedurende de gehele Romeinse periode erg populair. Over het algemeen ging het daarbij om een zeer dunne glasdraad die in een spiraal om de wand van het glas werd gelegd of om dikke glasdraden die in lussen aan de wand werden vastgezet.

Op een serie glazen parfum- of balsemflesjes uit de 5de en 6de eeuw na Chr. zijn met behulp van glasdraden plastische patronen en ornamenten aangebracht. Alle exemplaren uit deze serie zijn teruggevonden in het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied. De serie is waarschijnlijk een product van de Syrische glasindustrie, die in deze tijd nog volop bloeide. Terwijl in het westelijk deel van het Romeinse rijk al rond 400 na Chr. sprake is van een culturele breuk, zien we in het oostelijk deel pas een dergelijke breuk met de Arabische verovering aan het begin van de 7de eeuw na Chr., die de Islamitische periode inluidt.

De herkomst van de hier afgebeelde exemplaren is niet met zekerheid te geven. De stukken zouden afkomstig zijn uit Griekenland. Ze zijn in het begin van de 20ste eeuw samen met ander glaswerk uit de Oudheid door bemiddeling van Victor de Stuers, Hoofd van de afdeling voor Wetenschappen en Kunsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in 1914 aan het museum geschonken.

Het is in dit verband aardig te wijzen op de grote betrokkenheid van De Stuers bij het aankoopbeleid van het museum. In 1895 schreef hij aan de toenmalige directeur van het RMO, dr. W. Pleyte, een brief waarin hij er op aandrong dat een unieke collectie verzilverd paardentuig aan te kopen. Hij stelt in zijn brief: Gij moest terstond de hand leggen op de collectie, die aan het museum niet mag ontsnappen. Waarom hebt gij mij niet terstond geschreven? Ik zal in zulk geval U altijd geld bezorgen, des noods uit mijn eigen zak.

De doorzichtige, licht olijfgroene flesjes hiernaast zijn versierd met plastische patronen, een staat zelfs op drie pootjes in de vorm van aangezette glasdruppels. Bij dit exemplaar zijn de glasdraden bruin van kleur, bij het andere in de kleur van het flesje zelf.Het aubergine-kleurige, langwerpige exemplaar is versierd met plastische ornamenten, een soort rozetten, in de kleur van het flesje zelf.

De voorwerpen | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: