Carel Stolker volgt Sander van den Eijnden op

Per 1 september 2021 is prof. mr. Carel Stolker de voorzitter van de raad van toezicht van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Hij volgt daarmee drs. Sander van den Eijnden op, die na acht jaar aan het einde van zijn twee statutaire termijnen is gekomen. Van den Eijnden over zijn opvolger: “Met Carel krijgt het RMO een ervaren, toegankelijke bestuurder als voorzitter van de raad van toezicht. En hij is, net als het museum zelf, hecht verbonden met de stad Leiden en met de Nederlandse universiteiten. Ik ben erg blij met deze benoeming.”

Veel toegevoegde waarde

Carel Stolker is emeritus hoogleraar privaatrecht en was van 2013 tot begin 2021 rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Als geboren en getogen Leidenaar kent hij het Rijksmuseum van Oudheden goed. Stolker beschikt over een groot Leids netwerk, maar is ook goed bekend met de wereld van de internationale diplomatie en de Haagse politiek, in het bijzonder het ministerie van OCW. Voor het RMO is dat van grote toegevoegde waarde. Dat geldt evenzeer voor zijn lange bestuurlijke ervaring en zijn affiniteit met onderwijs en onderzoek. Onlangs beëindigde hij na acht jaren zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van een ander museum, het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Carel Stolker: “RMO niet alleen over vroeger”

Stolker zegt zelf over zijn benoeming: “Ik ben erg blij de komende jaren een bijdrage te mogen leveren aan het Rijksmuseum van Oudheden als voorzitter van de raad van toezicht. Het is een museum dat me al mijn hele leven dierbaar is, van mijn schooltijd tot aan het rectoraat van de Leidse universiteit. Ik kijk uit naar de samenwerking met directeur-bestuurder Wim Weijland en de andere leden van de raad van toezicht, en ik vind het een voorrecht om de voltallige staf van een van de belangrijkste Nederlandse musea beter te leren kennen. Het fascineert me dat het RMO een museum is dat niet alleen over vroeger gaat. Het biedt ons met zijn tentoonstellingen, onderwijs en onderzoek ook steeds weer nieuwe inzichten in wie wij nu zijn.”

Wim Weijland: “voorrecht”

RMO-directeur Wim Weijland sluit zich hier bij aan: “Het Rijksmuseum van Oudheden is een podium van de oudheid, een plek om te leren, en vertelt over dat verre verleden en de relatie met het heden. Met zijn internationale focus, landelijk bereik en samenwerking met veel academische instellingen, niet in het minst de Universiteit Leiden, staat het middenin de samenleving. Carel Stolker begrijpt dat als geen ander en ik vind het een voorrecht om met hem, de andere leden van de raad van toezicht en uiteraard alle museummedewerkers die reputatie verder te verstevigen.”

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van het RMO is de afgelopen twee jaar grotendeels vernieuwd en verjongd. Het zal per 1 september, naast Carel Stolker, bestaan uit vicevoorzitter Marc van den Tweel (directeur NOC*NSF), penningmeester drs. Cateautje Heijmans van den Berg (bestuurslid Autoriteit Consument en Markt) en de leden mr. Disa Jironet Loewe (officier van justitie, parket Amsterdam), dr. Annemarie van Geel (eigenaar Faraasha Middle East Training & Advisory) en prof. dr. Miguel John Versluys (hoogleraar Klassieke en Mediterrane Archeologie, Universiteit Leiden).

Raad van Toezicht Carel Stolker Sander van den Eijnden

Carel Stolker (links) en Sander van den Eijnden (rechts) Foto: Hielco Kuipers