Feestelijk onthaal voor reusachtige replica's

Twee reusachtige lamassus zijn afgelopen week feestelijk onthaald en ingehuldigd bij de Universiteit van Mosul. Lamassus zijn Assyrische gevleugelde leeuwengoden met vijf poten. Het gaat hier om kopieën van 2850 jaar oude originelen uit Nimrud (Noord-Irak). De originelen zijn te zien in het British Museum. Het Spaanse bedrijf Factum Arte maakte van de beelden exacte kopieën voor de tentoonstelling Nineveh, die van 20 oktober 2017 t/m 25 maart 2018 te zien was in het Rijksmuseum van Oudheden.

Collectie universiteit vernield

Na afloop van de tentoonstelling schonken het British Museum en de Factum Foundation de replica’s van de gevleugelde leeuwengoden aan het Ashurbanipal Library Project van de Universiteit van Mosul. De eigen collectie van de universiteit werd in 2016 tijdens de oorlog vernield. De schenking en het transport zijn gerealiseerd met steun van het Spaanse ministerie van Defensie, de Iraakse regering en het Rijksmuseum van Oudheden.

Beschermers van het paleis

De originele sculpturen dienden als beschermers en sierden oorspronkelijk een ingang van de troonzaal in het paleis van Ashurnasirpal II in Nimrud. Ashurnadirpal was de eerste grote Assyrische koning. Hij heerste over het Assyrische rijk tussen 883 en 859 v.Chr. Na de val van het rijk werd het paleis verwoest en in de daaropvolgende tweeduizend jaar verdwenen de restanten onder de grond. Tussen 1845 en 1851 werden de resten door Sir Austin Henry Layard weer opgegraven in opdracht van het British Museum.

Lamassus Nineveh Gevleugelde leeuwengoden naar Mosul

Een van de replica's van de lamassus tijdens de installatie in Mosul.

Lamassus Nineveh Gevleugelde leeuwengoden naar Mosul

De replica's van de lamassus in de Nineveh-zalen van het Rijksmuseum van Oudheden in 2017.

Lamassus Nineveh naar Mosul

Viering van de plaatsing van de lamassus in Mosul.