€ 294.346 extra door deelnemers toegewezen

Tijdens het feestelijke Goed Geld Gala op woensdag 5 februari 2020 heeft het Rijksmuseum van Oudheden een cheque van € 494.346 in ontvangst mogen nemen. Twee ton van dit bedrag krijgt het museum jaarlijks als begunstigde van de BankGiro Loterij. Daarnaast is een prachtig bedrag van € 294.346 uitgekeerd dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij die het museum als favoriete culturele instelling aanmerkten.

Recordopbrengst: € 84,3 miljoen

Dankzij haar deelnemers kan de BankGiro Loterij opnieuw een recordopbrengst schenken aan cultuur in Nederland: € 84,3 miljoen. Dit is het hoogste bedrag ooit, bijna 5 miljoen meer dan vorig jaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Naturalis in Leiden werd het bedrag verdeeld. Op deze avond mochten 77 culturele organisaties hun cheque in ontvangst nemen, waaronder het Rijksmuseum van Oudheden. Het museum is al tien jaar partner van de BankGiro Loterij en krijgt jaarlijks een bedrag van € 200.000 uitgekeerd. Schenkingen van de BankGiro Loterij zijn bedoeld om cultureel erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor publiek. Dankzij de hogere opbrengst dit jaar, kon de BankGiro Loterij bovenop de jaarlijkse bijdragen bovendien nog negentien culturele instellingen verrassen met een extra schenking voor een specifiek project of een eenmalige donatie.

Favoriet museum

Deelnemers aan de loterij kunnen aangeven voor welke organisatie ze meespelen. De helft van hun inleg komt daarmee ten goede van de geoormerkte instelling. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft in 2019 € 294.346 gekregen via het geoormerkt meespelen, een bijzonder hoog bedrag. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel deelnemers ervoor kiezen het Rijksmuseum van Oudheden te steunen.

Aankoop, vernieuwing van vaste tentoonstelling en restauratieprojecten

Het museum gebruikt de bijdrage van de BankGiro Loterij voor aankopen, restauratieprojecten en de vernieuwing van de vaste tentoonstellingen. Zo werd met geld van de BankGiro Loterij in 2019 een extra restaurator aangenomen voor de restauratieprojecten van Egyptische mummiekisten, Griekse vazen en meerdere gipsen voor de tijdelijke tentoonstelling Studio RMO. Mede dankzij de bijdrages van de BankGiro Loterij kon het museum het afgelopen jaar een marmeren reliëf van een strijdende amazone uit de Romeinse keizertijd (170-180 na Chr.) aankopen op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Ook werd een deel van de zeldzame, eeuwenoude glascollectie van het museum gerestaureerd.

Goed Geld Gala 2020 VriendenLoterij

Foto: Roy Beusker