Brievenarchief, privéarchieven en fotoarchief

Deze week is de nieuwe archiefwebsite van het Rijksmuseum van Oudheden online gegaan. De verouderde techniek van de voorganger noopte het museum afgelopen jaar tot het maken van een nieuwe online omgeving voor het gedigitaliseerde papieren archief en fotografisch materiaal. Uiteindelijk streeft het museum naar een volledig online en doorzoekbaar archief. De splinternieuwe website kunt u bezoeken via de url https://archieven.rmo.nl.

Rijke bron van informatie

Het archief van het Rijksmuseum van Oudheden vormt voor interne en externe onderzoekers een rijke bron van informatie over de geschiedenis van het museum, de verwerving van objecten, opgravingen, landen, personen maar ook de archeologiebeoefening in het algemeen. Om deze informatie openbaar aan te kunnen bieden, is het museum al in 2012 begonnen met het digitaliseren van het brievenarchief.

Brievenarchief

De correspondentie gaat terug tot de oprichting van het Rijksmuseum van Oudheden in 1818 en geeft een uniek kijkje in de geschiedenis van het museum. De periode 1818 tot en met 1923 is inmiddels door talrijke vrijwilligers van metadata voorzien, waardoor dit deel van het archief doorzoekbaar is op naam, instelling, plaatsnaam en inhoud. In 2023 start een tweede project, om met hulp van vrijwilligers het brievenarchief na 1923 doorzoekbaar te maken. Wilt u meedoen? U kunt zich op de nieuwe archiefwebsite opgeven als vrijwilliger.

Privéarchieven

Behalve het brievenarchief zijn op de nieuwe website ook andere archieven in te zien. Zo is het archief van Caspar Reuvens digitaal beschikbaar. Hij was de eerste directeur van het Rijksmuseum van Oudheden en bovendien de eerste hoogleraar archeologie van Nederland. Verder kunt u bladeren door de elf ‘plakboeken’ van de latere directeur Willem Pleyte. Deze boeken bevatten aantekeningen, illustraties en foto’s van archeologische vondsten in Nederland. Tenslotte kunt u ook de correspondentie van oudheden-verzamelaar Jean Emile Humbert (1771-1839) raadplegen.

Fotoarchief

Nieuw op de archiefwebsite is het gevarieerde fotoarchief van het museum. Het Rijksmuseum van Oudheden beheert rond 170.000 beelddragers, waaronder dia’s, afdrukken, negatieven en filmopnames. De collectie omvat museum-gerelateerde opnames, maar ook beelddragers waarop landschappen, vindplaatsen, personen en onderzoekssituaties te zien zijn. Het oudste beeldmateriaal dateert rond 1888. Op de archiefwebsite staan intussen meer dan 1500 foto’s. Uiteindelijk is de wens om meer dan 100.000 dia’s, afdrukken, negatieven en glasdia’s beschikbaar te maken voor het publiek.

Ook voor het doorzoekbaar maken van het fotoarchief zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Mocht u interesse hebben om hieraan mee te werken, neem dan contact op met Mariëlle Bulsink, de archivaris van het museum (zie hieronder).

AVG, auteursrecht en contact

Het museum blijft de komende jaren papieren archief en fotografisch materiaal digitaliseren. Het resultaat zal op de website geplaatst worden, tenzij publicatie in strijd is met de AVG (privacywet) of het auteursrecht. Daarom zijn alle archiefbescheiden van na 1950 niet openbaar. Voor inzage dient u contact op te nemen met Mariëlle Bulsink, de archivaris van het museum via 071 – 5163 124 (op dinsdag, donderdag of vrijdag) of stuur een bericht.

De nieuwe website is gemaakt door IQ Media uit Zwolle, mediabureau voor visuele communicatie.