Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Opgravingsteam Sakkara maakt vorderingen

Medio maart 2017 is er weer een onderzoeksteam naar Egypte afgereisd voor de jaarlijkse opgravingscampagne bij het dorp Sakkara. Het team bestaat uit diverse wetenschappers en staat onder leiding van dr. Maarten Raven, conservator van de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden en dr. Christian Greco, directeur van het Museo Egizio,Turijn.

Opgraving Sakkara

Grafkapellen uit het Nieuwe Rijk

Het werk aan de noordkant van het opgravingsveld vordert goed. Het opgravingsteam heeft inmiddels de eerste overblijfselen van een of meer nieuwe grafkapellen uit de periode van het Nieuwe Rijk (1539-1077 v.Chr.) gevonden. Er moet eerst nog veel zand en puin worden weggeschept voordat ze echt kunnen vaststellen wat er gevonden is, maar de eerste tekenen zijn veelbelovend. Met behulp van de lokale werklieden gaan ze de komende dagen een flinke geul naar beneden maken.

Kruiken en scherven

Aan de zuidkant van het opgravingsveld is het team ook flink opgeschoten. De grafschacht van Samoet (een grafsteen met zijn naam en -zeldzame- decoratie aan vier zijden werd al in 2014 ontdekt) is verder uitgegraven en onderzocht. Verder is een aantal begravingen uit het late Nieuwe Rijk en de Derde Tussenperiode (1076-723) aangetroffen en een verzameling materiaal dat door balsemers van lichamen is gebruikt, weggestopt in vijf grote kruiken. Ook de grote hoeveelheid scherven van aardewerk dat het team de afgelopen jaren in diverse schachten en grafkamers vond, is nauwgezet onderzocht en gesorteerd door specialisten.

Onderzoek sinds 1975

Al sinds 1975 voert het Rijksmuseum van Oudheden in Sakkara een opgravingsproject uit, waarbij elk jaar een aantal weken wordt gegraven en onderzoek gedaan. Samen met de nieuwe partner Museo Egizio uit Turijn zijn toen o.a. de ondergrondse grafkamers die eerder waren ontdekt, verder uitgegraven en onderzocht. Het onderzoeksproject in Sakkara wordt gefinancierd door het Rijksmuseum van Oudheden, het Museo EgizioLabrys Reizen, de Stichting Friends of Saqqara, het Cultuurfonds van de Nederlandse Ambassade in Caïro en enkele particulieren.

Bezoek ons: