Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Twee kleine grafkapellen gevonden in Sakkara

Medio maart 2017 reisde een onderzoeksteam voor zeven weken af naar Egypte, voor de jaarlijkse opgravingscampagne bij het dorp Sakkara. Eind april 2017 zijn de onderzoekers teruggekeerd naar Nederland en Italië. In het Egyptische zand zijn geen grote ontdekkingen gedaan, maar er is veel interessants gevonden. Het internationale team bestond uit veertien wetenschappers, van archeologen tot aardewerkspecialisten, en werkte onder leiding van conservatoren van het Rijksmuseum van Oudheden en het Museo Egizio uit Turijn. Tachtig lokale werknemers hielpen om het zand weg te scheppen en systematisch te onderzoeken.

Opgraving Sakkara

Grafrovers, Kopten en Late Periode

Aan de zuidkant van het opgravingsveld zijn de in 2015 opgegraven grafkamers verder onderzocht en gedetailleerd in kaart gebracht. Aan de noordkant werd een nieuw gedeelte opgegraven. Onder de dikke laag zand kwamen eerst sporen van grafrovers uit de negentiende eeuw tevoorschijn en daarna sporen van Kopten (Egyptische christenen, vanaf de 4de eeuw). In de zandlagen werden ook veel voorwerpen en resten uit de Late Periode (722-332 v.Chr) gevonden, gemaakt van aardewerk, faience, hout en linnen. Volgend jaar zullen deze vondsten met behulp van specialisten nauwkeurig worden onderzocht.

Twee kleine grafkapellen uit het Nieuwe Rijk

Nog dieper onder het zand lagen de resten van twee kleine grafkapellen en schachten uit het Nieuwe Rijk (1539-1077 v.Chr.). De relifs in de kleinste kapel zijn sterk verweerd, maar de onderzoekers konden wel vaststellen dat er afbeeldingen van offerscènes op staan. Helaas zijn er geen namen of inscripties bewaard gebleven. Iets verderop is een grotere offerkapel gevonden, met een voorkamer en een kleine binnenkamer. Ook hier is de versiering op de muren erg beschadigd. Alleen op de onderkant zijn wat inscripties bewaard gebleven, waaruit blijkt dat de naam van de mogelijke grafeigenaar op (…)khau eindigt. In deze kapel is een aantal ongebruikelijke reliëfs aangetroffen, die nog steeds sporen van kleur bevatten, waaronder een kinderfiguur tussen de voeten van twee volwassenen (fig. 6) en een koe of een ezel. Helaas zijn grote delen van de reliëfs afgebladderd.

Site open voor publiek

Tot slot is de in 2009 ontdekte grafkamer van Tatia gerestaureerd, zodat bezoekers ook dit gedeelte van de opgravingen kunnen bekijken. Afgezien van het noordelijke gedeelte is de hele site van de Leids-Turijnse opgraving open voor publiek.

Al sinds 1975 voert het Rijksmuseum van Oudheden in Sakkara een opgravingsproject uit, waarbij elk jaar een aantal weken wordt gegraven en onderzoek gedaan. Samen met de nieuwe partner Museo Egizio uit Turijn zijn toen o.a. de ondergrondse grafkamers die eerder waren ontdekt, verder uitgegraven en onderzocht. Het onderzoeksproject in Sakkara wordt gefinancierd door het Rijksmuseum van Oudheden, het Museo Egizio,Labrys Reizen, de Stichting Friends of Saqqara, het Cultuurfonds van de Nederlandse Ambassade in Caïro en enkele particulieren.
lees meer over het opgravingsproject en de geschiedenis ervan

Bezoek ons: