Lesbrief

Dit lespakket is ontwikkeld in samenwerking met Educatieve mediaspecialist ThiemeMeulenhoff. Het doel is leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs kennis te laten maken met de overblijfselen van de Romeinse overheersing in Nederland. Ze kruipen als het ware in de huid van een Romein. Ze ontdekken of bedenken wat er nog Romeins is in hun leefomgeving of aan henzelf. Ze zoeken naar voorwerpen, plekken of gebouwen in hun omgeving die door de Romeinen zijn gebouwd of een Romeinse oorsprong hebben.

Lesbrief, digibordles en online kindercollege

Kruip in de huid van een Romein

Voor wie?

Bovenbouw basisonderwijs (groep 5 t/m 8)

Gratis downloaden

Lesbrief, digibordles en online kindercollege kun je gratis downloaden (zie onderaan deze pagina).

Deel je ervaringen met ons!

Heb je deze les gebruikt in je klas? Wij willen graag weten wat je ervan vond. Deel je ervaringen, tips of opmerkingen met ons: . Alvast hartelijk dank!

Pakket met digibordles, lesbrief en online kindercollege

Het lespakket bestaat uit:

  • een lesbrief, met o.a. informatie bij de slides uit de digibordles
  • een digibordles over de Romeinen door meester Jaap, hoofdpersoon uit de boeken van Jacques Vriens (Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv)
  • een online kindercollege door museumconservator Ruurd Halbertsma, onderwerp: Ben jij net zo sterk en stoer als een Romein? (zie de video op deze pagina, of klik op de link onderaan)

Achtergrondinformatie en suggesties

De lesbrief bevat achtergrondinformatie die je naar eigen inzicht kunt gebruiken, als voorbereiding op een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden. Uiteraard kun je het ook gebruiken binnen je reguliere lespraktijk, zonder het museum met de klas te bezoeken.

Contact

Heb je vragen over het lesmateriaal? Neem dan contact op met de afdeling Educatie: mail naar  of bel 071 – 5163 127.

Andere lesbrief voor groep 5 t/m 8

Doggerland (prehistorie)

Online kindercollege over de Romeinen door Ruurd Halbertsma, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden