Lesbrief

Met de lesbrief Vroege Middeleeuwen biedt het Rijksmuseum van Oudheden u een les over een in Nederland vaak onderbelichte periode. Deze tijd (van ca. 400 tot ca. 1100) wordt ook wel de donkere Middeleeuwen genoemd. Na het vertrek van de Romeinen zou dit een periode van achteruitgang zijn geweest, een tijd van armoede en onrust waarover verder niet veel bekend is. Maar niets is minder waar! Spectaculaire goudschatten en rijke grafvelden vol persoonlijke luxe en statussymbolen laten zien dat de vroege Middeleeuwen wel degelijk voorspoedig waren.

Beeldvorming vroege Middeleeuwen

Elke generatie heeft zijn eigen beeld van deze tijd geschapen. Dat is terug te zien in kaarten, reconstructies en onderzoekthema’s, maar ook in welke archeologische vondsten wel of niet werden gekocht of bewaard. Leerlingen onderzoeken hoe er in Nederland vanaf de zeventiende eeuw naar de vroege Middeleeuwen is gekeken. Ze discussiëren over hun bevindingen en worden uitgedaagd zelf een beeld van de vroege Middeleeuwen in Nederland te schetsen.

Voor wie?

4 havo en 4 vwo

Doel

Kennismaking met de vroege Middeleeuwen en beeldvorming over deze periode.

Kerndoel

De lesbrief Vroege Middeleeuwen sluit aan bij het tijdvak Monniken en ridders van het vak geschiedenis.

Opmerkingen en tips

Heeft u de lesbrief gedownload en gebruikt op school? Laat ons dan weten wat uw ervaringen zijn: stuur een e-mail aan . Ook tips voor veranderingen of verbeteringen ontvangen we graag!

Downloaden

U kunt de lesbrief, de digibordles en de opdracht gratis downloaden onderaan deze pagina.

Archeologie van Nederland Middeleeuwen munten

Archeologie van Nederland Middeleeuwen

Een van de zalen van de vaste tentoonstelling 'Archeologie van Nederland'