Conservator collectie Klassieke Wereld

Dr. Ruurd Halbertsma
tel: +31 (0)71 5163 154
e-mail: stuur een bericht
Bekijk de
Academia-pagina van Ruurd Halbertsma
Bekijk zijn Universiteit Leiden-pagina

Studie en loopbaan

Ruurd Halbertsma (1958) studeerde Klassieke Talen, Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte veldwerk in Italië en leidde excursies naar Griekenland, Turkije, Italië en Tunesië. Al tijdens zijn studie raakte hij geïnteresseerd in de geschiedenis van archeologische collectievorming in Europa en de specifieke rol van Nederland hierin. Deze belangstelling resulteerde in zijn proefschrift over de herkomst van de negentiende-eeuwse collecties Punische, Etruskische en Egyptische kunst in Nederland: Le solitaire des ruines (1995).

In 1988 werd hij aangesteld als conservator Griekenland en Rome in het Rijksmuseum van Oudheden. In deze functie realiseerde hij verschillende tentoonstellingen, publiceerde hij in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en organiseerde hij congressen en symposia. Naast zijn aanstelling als conservator was Ruurd Halbertsma tussen 2010 en 2018 als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Momenteel is hij medewerker bij de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur en bij de studierichting Kunstgeschiedenis van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS).

Onderzoek

Halbertsma’s onderzoek richt zich naast de klassiek-archeologische terreinen vooral op de negentiende eeuw als bakermat van de moderne archeologie: de geschiedenis van de Nederlandse archeologie is voor de gehele negentiende eeuw verbonden met het Rijksmuseum van Oudheden. En deze geschiedenis is nauw gelieerd aan de culturele ontwikkelingen in het negentiende-eeuwse Europa. Het ontrafelen van de verbanden tussen de Europese collecties archaeologica leidt tot nieuwe inzichten over de rol die Nederland in deze periode heeft gespeeld. Het ontstaan van de Leidse collecties Grieks aardewerk, Punische oudheden en Etruskische askisten en bronzen is verbonden met de activiteiten van andere musea en onderzoekers in de negentiende eeuw. Halbertsma’s onderzoek is ook de inspiratie geweest voor twee dichtbundels en een roman van zijn hand.

Stel mij een vraag over

 • Archeologie van het oude Griekenland, Noord-Afrika, Etrurië en het Romeinse Rijk
 • Authenticiteit Griekse en Romeinse artefacten
 • Grieks-Romeinse mythologie
 • Geschiedenis van de Europese archeologie
 • Museologische vraagstukken
 • Discussies over roofkunst en eigendomsrecht

Belangrijke onderzoeksprojecten

 • CANCONNECT – The Canino Connections (2015-nu, in samenwerking met diverse Europese musea)
 • HUMBORG – Humbertiana & Borgiana in internationaal perspectief (2010-nu, in samenwerking met het Nationalmuseet Kopenhagen en het Institut du Patrimoine, Tunis)
Ruurd Halbertsma

Ruurd Halbertsma

Belangrijke publicaties

 • Halbertsma, R.B., 2021. Framing King Memnon – Some Thoughts on a Campanian Amphora in the National Museum of Antiquities in Leiden, BABESCH 96, 71-82
 • Halbertsma, R.B. en D. Pilides (red.), 2019. Cyprus – A Dynamic Island. Leiden: Sidestone Press
 • Halbertsma, R.B., 2019, Count Camillo Borgia (1773-1817): an officer and antiquarian, in: L.-J. Manfredi, A. Mezzolani Andreose, en S. Festuccia (red.), Gli Italiani e le antichità Fenicie e Puniche del Maghreb tra XVIII e XX secolo – archivi, viaggi e collezioni (Mediterraneo Punico – Supplementi alla Rivista di Studi Fenici), Roma, 53-65
 • Halbertsma, R.B., 2017. The Netherlands and Tunisia: archaeological investigations in the 19th century, in: H. Dridi en A. Mezzolani Andreose (red.), Under Western Eyes – Approches occidentales de l’archéologie nord-africaine (XIXe-XXe siècles), Bologna, 49-65
 • Halbertsma, R.B., 2017. “Admirari vel deridere” – Calvinistic Approaches to Classical Sculpture in the Netherlands, in: Caroline van Eck (red.), Idols and Museum Pieces – The Nature of Sculpture, its Historiography and Exhibition History 1640-1880 (École du Louvre) (Studien aus dem Warburg-Haus 17), 103-114
 • Halbertsma, R.B. (red.), 2017. The Canino Connections – The History and Restoration of Ancient Greek Vases from the Excavations of Lucien Bonaparte, Prince of Canino (1771-1840) (PALMA 16), Leiden: Sidestone Press.
 • Halbertsma, R.B., 2015. Nulli tam laeti triumphi – Constantine’s victory on a reworked cameo in Leiden, BABESCH 90, 221-235
 • Halbertsma, R.B., 2014. Greek Vases in the Low Countries. An Assessment of Collecting Policies, in: S. Schmidt en M. Steinhart (red.), Sammeln und Erforschen – Griechische Vasen in neuzeitlichen Sammlungen (Beihefte zum Corpus Vasorum Antiquorum Band VI), München, 73-83
 • Halbertsma, R.B., 2010. Ancient Glass and Various Antiquities in the Frits Lugt Collection, Paris: Fondation Custodia
 • Halbertsma, R.B., 2008. From Distant Shores – Nineteenth-Century Dutch Archaeology in European Perspective, in: N. Schlanger en J. Nordbladh (red.), Archives, Ancestors, Practices – Archaeology in the Light of its History, Oxford/New York, 21-35
 • Cordfunke, E.H.P., M. Eickhoff, R.B. Halbertsma, P.H.D. Leupen en H. Sarfatij (red.), 2007. ‘Loffelijke verdiensten der archeologie’ – C.J.C. Reuvens als grondlegger van de moderne Nederlandse archeologie, Hilversum: Verloren
 • Halbertsma, R.B., 2006. ‘Wel bestuurde gravingen.’ C.J.C. Reuvens en de eerste wetenschappelijke opgravingen, in: W. de Jonge, J. Bazelmans en D. de Jager (red.), Forum Hadriani – van Romeinse stad tot monument, Utrecht, 217-233
 • Halbertsma, R.B., 2003. Scholars, Travellers and Trade – The Pioneer Years of the National Museum of Antiquities in Leiden, 1818-1840, Londen-New York: Routledge
 • Halbertsma, R.B., 2003. ‘An ornament of the mind’ – C.J.C. Reuvens and his ideas about the benefits of archaeology to art and society in the Netherlands, in: J. Fejfer, T. Fischer-Hansen en A. Rathje (red.), The Rediscovery of Antiquity – The Role of the Artist (Acta Hyperborea 10), 211-227
 • Halbertsma, R.B., 1995. Le solitaire des ruines – de archeologische reizen van Jean Emile Humbert (1771-1839) in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden (Collections of the National Museum of Antiquities in Leiden IX), Leiden
Ruurd Halbertsma

Ruurd Halbertsma

Belangrijke tentoonstellingen

Belangrijke lezingen en congressen

 • 2021, Creating Antiquity: From ‘Archaeological Cabinet’ to a National Museum of Antiquities in Leiden, 1818-1840, Universiteit Wroclaw.
 • 2018, Vazen en vulkanen – Sir William Hamilton (1730-1803), ambassadeur, geleerde, wetenschapper. De Hermitage, Amsterdam.
 • 2018, ‘Een verrukkende heidense schoonheid’ – De antieke beeldhouwkunst als droom en doem. Houtrustkerk, Den Haag.
 • 2018, De Laudibus Archaeologiae – Caspar J.C. Reuvens (1793-1835) als classicus en archeoloog.
 • Opening Academisch Jaar GLTC, Universiteit Leiden.
 • 2018, ‘Een brandpunt van geleerdheid’ – de oprichting van het Rijksmuseum van Oudheden in 1818.
 • P.J. Bloklezing, Leiden.
 • 2018, The Shadow of Reuvens – The Legacies of a Pioneer. Conference Future Archaeologies, Universiteit Leiden.
 • 2015, Refurbishing the ancient world: the new classical galleries in the Leiden National Museum of Antiquities. Universität Augsburg.
 • 2015, Le temps des pionniers : à la découverte du Musée Archéologique de Leyde. Festival de l’histoire de l’art, Fontainebleau.
 • 2015, De triomf van Constantijn. Nieuw licht op de Rubenscamee. De Nieuwe Kerk, Amsterdam.
 • 2014, Admiration and Indignation: Calvinistic Approaches to Classical Sculpture in the Netherlands. École du Louvre, Parijs.
 • 2013, The Travellers’ Passion – Early Archaeological Documentation of Tunisia. Université Aix-Marseille.
 • 2012, The Netherlands and Tunisia: archaeological exploration in the 19th century. Université de Neuchâtel.
 • 2010, Museums and Archaeology – Dilemmas of Presenting the Past, University of Haifa.
 • 2004, From distant shores: 19th century Dutch archaeology in European perspective, Universiteit Göteborg.

In de media

 • 2014, De laatste adem van Augustus, NRC-Handelsblad, 20-8-2014, 20
 • 2014, Het pit en merg van den Carthaagschen grond, De groene Amsterdammer, 27-11-2014, 8-11
 • 2013, Een koninklijk muiltje, NRC-Handelsblad, 30-4-2013, 20
 • 2012, Klassiek meldpunt, NRC-Handelsblad, 21-2-2012, 6
 • 2010, Een Griekse hopliet middenin de Jordaan, NRC-Handelsblad, 1-2-2010, 18
 • 2009, Griekse held ontrukt aan duivenpoep, NRC-Handelsblad, 16-11-2009, 18

Video’s

Bekijk de YouTube-video’s van het Rijksmuseum van Oudheden waarin Ruurd Halbertsma over de museumcollectie of tentoonstellingen vertelt.

Nevenwerkzaamheden

 • Fellow Society of Antiquaries of London
 • Gastmedewerker LUCAS, Universiteit Leiden
 • Referent Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Rome
 • Regent Hof Bethlehem, Leiden
 • Penningmeester Vereniging van Hoogleraren (ProParte), Universiteit Leiden