Wat u moet weten over schenken

Er zijn verschillende manieren om te schenken, bijvoorbeeld via een periodieke schenking of een fonds op naam. Goed om te weten is dat uw schenking u fiscaal voordeel kan opleveren en dat het Rijksmuseum van Oudheden de anbi-status heeft en het CBF-keurmerk draagt.

Lees meer
Schenken en nalaten Grafsteen Abydos

Schenkers aan het woord

Aaltje Knoop en Dik Kompier richtten in 2019 bij het Rijksmuseum van Oudheden het Knoop-Kompierfonds voor antiek textiel op: “Bij dit museum hoef je voor een fonds op naam niet in een keer een groot bedrag te doneren. Wij schenken jaarlijks een bedrag, dat in vijf tot tien jaar tijd tot een mooi fonds groeit.”

Lees meer
Schenkers aan het woord Knoop-Kompierfonds antiek textiel

Collectie-aankoop Grieks reliëf

De collectie-aankoop van een uniek, Griekse reliëf van een Amazone en een krijger uit 170-180 na Chr. is gerealiseerd dankzij schenkingen van de VriendenLoterij en twee particuliere fondsen op naam: het Eega van Asklepios Fonds en het Elisabet Huss Fonds.

Lees meer
Gerealiseerd dankzij schenkingen Ruurd Halbertsma Amazonereliëf Schenken en nalaten

Onderzoeksproject over Noordzee-archeologie

Dankzij het Mondriaanfonds en het fonds op naam van de heer en mevrouw Postma-Bosch heeft het Rijksmuseum van Oudheden een meerjarenprogramma (2019-2022) over Noordzee-archeologie uit de prehistorie op touw gezet.

Lees meer
Neanderthaler werktuig

Deelname van studenten aan opgravingen

Dankzij het fonds op naam van mevrouw Barreveld heeft het Rijksmuseum van Oudheden afgelopen jaar voor twee studenten de reis- en verblijfskosten voor hun deelname aan de opgraving in Tell Damiyah (Jordanië) betaald.

Lees meer
Opgraving Tell Damiyah 2019

Restauratie/aankoop objecten & aankopen bibliotheek

Dankzij bijdragen van de VriendenLoterij heeft het museum drie keer op rij een extra restaurator aan kunnen nemen voor een tweejarig restauratieproject. Dankzij een geoormerkte particuliere gift van € 100.000 kan de wetenschappelijke bibliotheek hiaten in de boekencollectie opvullen.

Lees meer