Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Schenkingen dragen bij aan de activiteiten van het Rijksmuseum van Oudheden. Eenmalig of periodiek, klein of groot, een bedrag of een object: elke schenking is welkom!

Feest: tweehonderd jaar RMO in 2018

In 2018 bestaat het Rijksmuseum van Oudheden tweehonderd jaar. Om dat te vieren organiseert het museum in 2018 feestelijke evenementen, een jubileumtentoonstelling en is een jubileumboek verschenen. Wilt u helpen dit te realiseren? Uw schenking is welkom!

Periodiek schenken

Naast het steunen van het museum, heeft u bovendien fiscaal voordeel van uw schenking, zeker met periodieke schenkingen: uw giften zijn dan namelijk volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een periodieke schenking is een schenking van dezelfde waarde per jaar voor minimaal 5 jaar. Sinds de invoering van de Geefwet in 2012 zelfs met een extra giftenaftrek van 25% (voor eenmalige giften gelden drempels en maxima). Tegenwoordig hoeft een periodieke schenking niet meer vastgelegd te worden in een notariële akte. Een getekende overeenkomst door beide partijen, die u onderaan de pagina kunt downloaden, volstaat. Meer informatie? Neem contact op met directeur Wim Weijland: w.weijland@rmo.nl.

Multiplier

Tot en met 2018 geldt voor schenkingen aan ANBI’s met een culturele status, zoals het Rijksmuseum van Oudheden, een multiplier. Het bedrag van zowel een eenmalige als een periodieke schenking mag bij de belastingaangifte met 1,25 vermenigvuldigd worden. Of deze regeling na 2018 wordt voortgezet is nog niet bekend. Wilt u een object schenken aan het Rijksmuseum van Oudheden? Neem voor meer informatie en overleg over de mogelijkheden contact op met Pieter ter Keurs, hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek: p.terkeurs@rmo.nl.

Nalaten

Via uw testament kunt u nalaten aan het Rijksmuseum van Oudheden, door het een legaat toe te bedelen of als erfgenaam aan te wijzen. Wilt u meer informatie of advies over nalaten aan het Rijksmuseum van Oudheden? Neem contact op met directeur Wim Weijland: w.weijland@rmo.nl.

Fonds op naam

Een particulier kan bij leven of bij testament vanaf € 20.000 een fonds op naam oprichten bij het Rijksmuseum van Oudheden. De schenker kan zelf bepalen wat het doel wordt van het fonds, het beheer van het fonds ligt volledig bij het Rijksmuseum van Oudheden. Meer informatie? Neem contact op met directeur Wim Weijland: w.weijland@rmo.nl.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Rijksmuseum is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en heeft de ANBI-status. Uw schenking komt geheel ten goede aan het Rijksmuseum van Oudheden. Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:
NL84 RABO 0177 087 854, ten name van Stichting Rijksmuseum van Oudheden, o.v.v. ‘schenking’.
Schenkingen worden ondergebracht in een daarvoor bestemd fonds.

Grafsteen Abydos

Bezoek ons: