Een kleine tentoonstelling met bijzondere invalshoek

(uitsluitend online te zien)

door:

Ruurd Halbertsma, conservator collectie Klassieke wereld

Klassieke kunst in perspectief

Het Rijksmuseum van Oudheden verzamelt archeologische objecten die dateren van de vroegste prehistorie tot en met de middeleeuwen. Maar in de collecties bevinden zich ook veel voorwerpen uit later tijd: kurkmodellen van Romeinse tempels, replica’s in brons of gips van klassieke beelden, afgietsels van antieke munten en gesneden stenen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De laatste jaren zijn veel aankopen gedaan die dit Nachleben van Griekenland en Rome illustreren. In deze pop-up tentoonstelling wordt een selectie van die voorwerpen nu voor het eerst aan het publiek getoond, met als bindend element de Grand Tour.

De reis van hun leven

In de achttiende en negentiende eeuw maakten veel jongeren van goeden huize na het beëindigen van hun studie een culturele reis naar Italië, die de Grand Tour wordt genoemd. In het gezelschap van vrienden, personeel en soms een gouverneur reisden zij langs de belangrijkste steden van Italië. Ze genoten van de musea, zagen kerken en paleizen en bezochten regelmatig concerten en opera’s. Ze werden ontvangen door edellieden en buitenlandse gezanten. Natuurlijk werd er ook gefeest, geflirt en genoten van het Italiaanse leven. Als herinnering aan deze reis van hun leven namen de grandtouristen souvenirs mee. Een aantal van deze speciale voorwerpen is in deze pop-up tentoonstelling bijeen gebracht.

Souvenirs van Grand Tour-reizen uit de 18de en 19de eeuw

Tik of klik op de voorwerpen voor meer informatie.

Alle getoonde objecten komen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden, tenzij anders aangegeven.
Bekijk nog meer web-exposities