Beurs voor Rome

Het Rijksmuseum van Oudheden looft ieder jaar een beurs voor Rome uit, voor archeologen en (kunst-)historici die recent zijn afgestudeerd. Dit stipendium stelt hen in de gelegenheid onderzoek te doen in het Koninklijke Nederlands Instituut te Rome (KNIR), bijvoorbeeld ter voorbereiding van een promotietraject of publicatie. De voorwaarde voor deze beurs is dat het onderzoek gerelateerd is aan de collectiegebieden van het museum.

Over de beurs

Voor de beurs is een bedrag van € 3000 beschikbaar, opgedeeld naar € 250 per week voor kosten van levensonderhoud in Rome, plus € 500 voor reiskosten. Het KNIR stelt in Rome een kamer beschikbaar voor minimaal vier en maximaal twaalf aaneengesloten weken.

Aanvraag 2025 indienen

Om in aanmerking te komen voor de Rijksmuseum van Oudheden-beurs dient de kandidaat een aanvraag in te dienen via de website van het KNIR. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de relatie tussen het voorgestelde onderzoek en de collectiegebieden van het Rijksmuseum van Oudheden.

  • Aanmeldingen voor de reisbeurs 2025 moeten vóór 15 november 2024 worden ingediend via een aanmeldformulier op de website van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome.

Inhoud van de aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de beurs dient de kandidaat een aanvraag in te dienen van maximaal vier pagina’s. Daarin moeten de volgende punten behandeld worden:

  • Titel van het onderzoek
  • Vraagstelling
  • Relatie met de collectiegebieden van het Rijksmuseum van Oudheden
  • Bronnen aanwezig in Rome of omstreken
  • Planning
  • Producten (artikel, aanvraag voor financiering, deel van een dissertatie, etc.)
  • Persoonlijke motivatie

Kritisch onderzoek naar collectie en museum

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een wereldvermaarde collectie oudheden uit Nederland en het mediterrane gebied. Al vanaf het ontstaan van het museum in 1818, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van de museale activiteiten. Het onderzoek waarvoor de beurs wordt gebruikt, moet gerelateerd zijn aan één van de collectiegebieden van het museum. Het kan gaan om de uitwerking van een opgraving, archiefonderzoek, materiaalonderzoek of vergelijkend onderzoek. Het Rijksmuseum van Oudheden stimuleert kritisch onderzoek, met originele vraagstellingen.

Stipendium Beurs voor Rome