Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Kerbschnitt-urn

In de Late Bronstijd veranderde er veel in de wijze waarop de doden begraven werden. In plaats van inhumaties ondergrafheuvels, werden de doden meestal gecremeerd en de verbrande botten en as in een urn gestopt. De urn werd in een uitgestrekt urnenveld geplaatst. Daarvoor werd een kuil gegraven waar deurnin werd gezet, vervolgens werd de kuil dichtgegooid en een laag heuveltje opgeworpen. Rond dit heuveltje lag een greppeltje. De vorm van de heuvel kon verschillen. Er waren ronde, vierkante, langwerpige en zelfs sleutelgatvormige heuvels.

Dit was de meest gangbare vorm van begraven, maar niet iedere dode kreeg dezelfde behandeling. Soms werden de beenderresten in stof gewikkeld en begraven. Ook kwam het voor dat de as en de verbrande botten in een eenvoudige kuil werden gedeponeerd. Maar steeds werd men in een urnenveld bijgezet. In de loop der tijd groeiden deze velden uit tot reusachtige necropolen. Ze konden een enorm oppervlak bereiken en wel meer dan 1000 graven bevatten.

De urn waarin de beenderresten werden gestopt, was meestal een gewone pot die dienst had gedaan in de keuken of op tafel. Dit met de hand gemaakte aardewerk was soms rijk versierd. De zogenaamde ‘kerbschnitt-urnen’ hebben daar hun naam aan te danken. Nadat de pot gevormd was, werd deze enige tijd te drogen gezet. Na n of twee dagen was de pot leerdroog en konden de motieven met een mes worden uitgesneden. Meestal zijn deze motieven geometrisch, maar soms zijn er ook golvende banden. Nadat de potten in een open vuur gebakken waren, werden de uitgesneden motieven opgevuld met een witte pasta.

Kerbschnitt-urnen komen vooral in het zuiden en het midden van ons land voor en dateren uit de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd. Een goed voorbeeld van een pot met deksel is afkomstig uit het urnenveld van Vlodrop. Nadat in het begin van de 20e eeuw Duitse liefhebbers het urnenveld reeds grotendeels hadden leeggespit, werd tijdens een opgraving in de jaren dertig deze urn nog ontdekt.

Nederland in de Prehistorie | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: