Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Bronzen infanteriehelm

Het legioen vormde de kern van het Romeinse leger. Het bestond uit zo’n 5000 man zware infanterie, verdeeld over tien cohorten. Een cohors was weer onderverdeeld in drie manipels met elk twee centurin. De centuria van 80 man sterk bestond uit tien tentgemeenschappen (contubernia). Het contubernium was de kleinste eenheid van het legioen. Het vormde de militaire familie waarvan de leden samen kookten, aten, sliepen, op mars gingen en de strijd in trokken. De soldaten van een contubernium bezaten gezamenlijk een leren tent (tabernaculum), een handmolen om graan te malen en gereedschap om een kampplaats op te bouwen. Dit gereedschap bestond o.a. uit pioniersbijlen (dolabrae), enige schophouwelen en manden. Elk contubernium beschikte over een muildier om deze zware last te dragen.

De soldaat droeg, behalve zijn kleding en wapenuitrusting, aan een stok over zijn schouder een steelpan, een emmer, een veldfles, een proviandbuidel en een leren tas met klein gerei zoals een lepel, een mes en een kam met zich mee. Alles bij elkaar vormt dit een gewicht van zo’n 48 kilo! Moderne experimenten hebben aangetoond dat het maken van lange voettochten, bepakt en bezakt als een Romeinse legionair, zwaar maar wel mogelijk is.

De helm nam slechts een bescheiden plaats in wat gewicht betreft, ongeveer twee kilo. Het hier afgebeelde exemplaar is in de 19de eeuw opgebaggerd uit de Waal bij Nijmegen. Oorspronkelijk was het stuk voorzien van wangkleppen die door middel van scharnieren aan de helm bevestigd waren. In de knop midden op de helm zit een gleuf waarin de helmbos werd gestoken. De helm behoort tot het zogenaamde Haguenau-type, genoemd naar de plaats waar het prototype zich bevindt. Kenmerkend voor dit helmtype zijn de beugel op de voorkant, bedoeld om zwaardslagen op te vangen, en de rechte nekplaat. Het type is gedurende de 1ste eeuw n.Chr. het meest voorkomende.

Op de helm zijn de namen van drie achtereenvolgende eigenaars ingeponst: Q. Valerius uit de centuria van Q. Petronius, C. Apius uit de centuria van Catulus en L. Cornelius, eveneens uit de centuria van Catulus.

Nederland in de Romeinse tijd | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: